بعدازظهر امروز جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس‌جمهور و با دستور کار بررسی و تصویب مدل کلان فضای مجازی کشور برگزار می‌شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000469