رئیس‌جمهوری با بیان اینکه معتقد به آزادی مسئولانه هستیم اما مقدسات باید مورد احترام باشد گفت: اگر دهانها بسته و قلم‌ها شکسته شود اعتماد عمومی از بین خواهد رفت.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000378