وزارت خارجه چین در واکنشی نسبت به انتشار گزارش مداخله جویانه حقوق بشر در کشورهای جهان توسط آمریکا، گزارش مبسوطی را درباره نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در سال 2013 منتشر کرده است که متن کامل آن در خبرگزاری فارس منتشر می شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000695