رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با تأکید بر اینکه سامانه 110120 برای کل ایام سال راه‌اندازی شده است، گفت: ما در صورت احراز تخلف با رانندگان برخورد می کنیم.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000642