سخنگوی جبهه فرهنگی سیاسی جانبازان انقلاب اسلامی گفت: اتفاقات ماه‌های اخیر در ستاد مرکزی و اصلی نظارت بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور نشان می‌دهد که ارشاد دولت اعتدال جا پای ارشاد دولت اصلاحات گذاشته است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000661