افکار کلیشه‌ای ممکن است باعث ترس یا نفرت در مورد ‏گروهی از مردم شوند. همچنین ممکن است موجب تداوم خشونت ‏و رفتارهای ناعادلانه نسبت به گروه خاصی بشوند.‏مثالی از تصور کلیشه ای بر اساس ظاهر:‏
موبورها ……هستند.‏
کوتاه قدها…..هستند.‏
مثالی از تصور کلیشه ای براساس شایعات:‏
همه وکلا …… هستند.‏
نوجوانان افرادی …….هستند.‏
است وقتی که مردم در باره گروهی از افراد افکار کلیشه ای ‏داشته باشند در مورد آنها فرض هایی مطرح می کنند که ‏صحت ندارد.بعضی وقتها مردم خود قربانی کلیشه ‏سازی‌های خودشان می‌شوند. به عبارت دیگر گاهی ما ‏افکار کلیشه‌ای را در مورد خودمان می‌شنویم و سپس آنها ‏را باور می‌کنیم.‏
پیشگویی خود راضی کننده یعنی تبدیل شدن به آنچه ‏دیگران انتظار دارند با باور کردن قضاوت آنها.‏
نمونه‌ای از پیشگویی خود راضی کننده:‏
‏ مثلاًممکن است کسی به شما بگوید آدم دست و پا چلفتی ‏هستید و همیشه اشیاء از دستتان می‌افتند و یا چیزها ‏را می‌ریزید. وقتی این فکر را در مورد خودتان ‏پذیرفتید از آن پس ممکن است واقعاً مثل یک آدم دست و ‏پا چلفتی عمل کنید. به عبارت دیگر با باور کردن ‏قضاوت دیگران کسی خواهید شد که دیگران انتظار ‏دارند. مصرف مواد هم می‌تواند تحت تأثیر افکار کلیشه‌ای ‏باشد.‏
دیده شده است که افراد خود مصرف مواد را بالاتر از ‏میزان واقعی تخمین زده اند.این نشان می دهد که ممکن است ‏افراد در مورد خودشان هم کلیشه سازی کنند.دلایل ‏احتمالی بیش برآورد مصرف مواد مواردزیر:‏
‏۱-‏ وقتی خود یا دوستانمان مواد مصرف می کنیم تصور ‏می کنیم که همه مصرف می کنند.‏
‏۲-‏ این افکار کلیشه ای را شنیده ایم و آنها را باور ‏کرده ایم.‏
دانستن حقایق باعث می شود که افراد به جای اتکا به ‏قضاوت ها و افکار کلیشه ای دیگران، بطور آزادانه ‏تصمیم بگیرند.‏
افکار کلیشه‌ای به هیچکس در تصمیم‌گیری خردمندانه و ‏آگاهانه کمک نمی‌کنند بلکه این افکار باعث ایجاد ‏محدودیت برای خود فرد و دیگران می‌شوند.

افکار کلیشه ای در رابطه با مصرف مواد :

  • [--][--]مصرف مواد فرد را در مقابل جهان بیرون ‏محافظت می‌کند.‏

مصرف مواد به فرد امکان فرار از واقعیت را می‌دهد. ‏وقتی فرد این ماده را مصرف می‌کند از رویارویی با ‏مشکلات اجتناب می‌کند و ممکن است احساس آرامش و راحتی ‏کند و این جنبه ایست که این افکار را تا حدودی واقعی می کند ، اما به این دلیل که نمی توانند برای همیشه از واقعیت فرار کنند و فقط از آن ‏پنهان می شوند ، این باور را غیر واقعی می کند .به این دلیل که داروها سریع عمل می کنند باعث می شود که فرد برای محافظت و کمک ‏هیجانی مواد مصرف کند . در ‏حالیکه یادگیری مهارتهای اجتماعی ، روش های مقابله با استرس ، و تواناییهای حل مسئله زمان می برد و نیازمند تلاش و باور توانمندی است .‏
فرد به دلیل شادی ظاهری که برایش به وجود می آید دچار سوء برداشت می شود . در حالی که این شادی سطحی و تحت تآثیر مصرف مواد می باشد.

  • [--][--] مواد در برقراری ارتباط دوستانه کمک ‏می‌کنند.‏

معمولاً میهمانی رفتن نوعی گذراندن ‏اوقات فراغت است که مملو از تعاملات اجتماعی مفرح و ‏شادی بخش است. که در اوایل وابسته شدن این نوع تعانلات بیشتر دیده می شود و می تواند این باور را تا حدودی درست جلوه دهد . اما آیا این روابط پایدارند ؟ و یا مانع از دست رفتن دوستی های قدیمی نمی شود؟ مصرف ‏مواد ممکن است احساس اعتماد به نفس و راحتی گذرا و موقتی به ‏فرد بدهداما یادگیری مهارتهای مورد نیاز برای برقراری ‏ارتباط بدون مصرف مواد بخش مهمی از بلوغ هیجانی است. ‏افرادی که به منظور بدست آوردن احساس راحتی بیشتر در ‏کنار دیگران، مواد مصرف می‌کنند، رشد هیجانی در آنها ‏بازداری می‌شود .
در مورد مصرف مواد افکار زیادی وجود دارند که ‏بطور کلی این افکار ناصحیح و غیر واقعی هستند.‏

منبع: