سرانجام پس از یک‌ سال فرودگاه بین‌المللی حلب از روز شنبه پروازهای مسافری خود را با ۳ پرواز در هفته به دمشق و بالعکس آغاز کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921226000445