نویسندگان: نفیسه مردانی و سارا مشحون

یکی از مشکلات زندگی ما این است که نوعاً یک روش قرآن خواندن بیشتر نمی دانیم که آن هم به این صورت است که گاهی زمان خالی پیدا می کنیم، وضو می گیریم و رو به قبله، به خواندن قرآن می پردازیم که در همین حین، مشکلی یا گرفتاری یا کاری پیش می آید. به طور کلی یک تعریف بیشتر از قرآن خواندن نداریم که همین ارتباط ما را با قرآن محدود کرده است.

در این بین روش های زیادی برای ارتباط با قرآن وجود دارد:

۱-یک روش آن است که هر روز صبح یک آیه را بخوانیم و در طول روز (به جای اندیشیدن به خطوراتی که به ذهنمان می آید و فایده ای هم ندارد) در آن آیه تأمل کنیم.

۲-روش دیگر«قرآن گذری» است؛ به این صورت که در حین انجام کار اگر به کتاب قرآن برخورد کردیم، به راحتی از کنار آن رد نشویم و خود را مهمان قرآن کرده و آیه ای را به عنوان آیه تهیت از آن بخوانیم. یعنی همانند وقتی که در برخورد با عالِمی، فرصت با او بودن را غنیمت شمرده و از او نکته و اندرزی مطالبه می کنیم و می خواهیم ما را موعظه ای بنماید، در ارتباط با قرآن نیز باید چنین رفتاری داشت.

۳-در هنگام خستگی می توان سوره ای را که قبلا خوانده ایم، انتخاب کرده و با ذهنیتی که از سوره داریم، به لمس آیات آن بپردازیم و اگر ذهنیتی نداریم آیه اول را خوانده در آن تأمل کنیم و سپس با توجه به آن آیه سایر سوره را لمس کنیم.

۴-در صورتی که مایل به ختم قرآن هستیم، ولی زمانی محدود برای انجام این کار داریم، می توانیم آیه اول تمام سوره ها را خوانده و با این کار با اسم سوره ها وآیه اول آن ها آشنا شویم.

بنابراین درست است که قرآن یک کتاب است؛ اما اگر باور داشته باشیم که زنده است و کنار ماست، راحت می رویم سراغش، بنا را می گذاریم بر دوست شدن با او و مأنوس شدن با کلامش، این گونه که با خود همراهش می کنیم، قرآن شخصی برای خود تدارک می بینم، برخی جاهایش را که برایمان جذاب بوده را با رنگ های مشخص برجسته می کنیم، با او حرف می زنیم، نمازهایمان را معطر به سوره های مختلفش می کنیم، موقع بیداری به او سلام می دهیم، شب در محضر او خود را محاسبه می کنیم، قبل از خواب از او اذن می گیریم. گاهی وقت ها هوای بسم الله سوره ها به سرمان می زند، گاهی انتهایی ترین آیات هر سوره، گاهی حوامیم، گاهی حامدات و گاهی هم مسبحات. حتی نام فرزندمان را هم به قرآن می سپاریم که برایمان انتخاب کند.

با این وجود برای ارتباط با قرآن و استفاده از آن می توان به صورت خلاقانه و مبتکرانه از انواع روش های متفاوت استفاده نمود و با آن انس برقرار کرد همانطور که در شب امتحان به هرروشی برای فهم جزوات و استفاده از آنها متوسل می شویم.