سلام خواهش میکنم
من هم برای همین که فکرتون منحرف بشه از قضایای عشق و احساس و غرایز بود که گفتم خودتونو رو مشغول فعالیتی کنید
ورزش بهترین چیز هست که میتونه کمکتون کنه (شنا و کوه نوردی و دو و دوچرخه سواری رو پیشنهاد میکنم) خواندن قرآن و گوش دادن به آیات آن البته این رو هم بگم برای عذاب وجدان نمی گم بلکه برای آرامش روح و روانتون میگم متسفانه گاهی ما آدمها وقتی به ایات قرآن گوش میدیم می خونم با دید احساس گناه پیش میریم و به جای اینکه ارامش بگیریم و بتونیم بهتر تصمیم بگیریم بدتر سرخورده و افسرده میشیم که البته قرآن راهنماست