سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به حکم صادره از سوی یک دادگاه در کانادا مبنی بر توقیف بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی های ایران، گفت: رای صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930102000323