ماه در همنشینی با "قلب العقرب"


یگانه قمر ماه صبحگاه روز دوشنبه همنشین ستاره پر نور "قلب العقرب" میشود.به گزارش خبرنگار گروه فناوری های نوین باشگاه خبرنگاران،؛ کره ماه، یگانه قمر ماه طبیعی است که در اطراف کره زمین در حال چرخش است و با قطری معادل 3 هزار و 5 کیلومتر پنجمین قمر بزرگ منظومه خورشیدی است، که اندازه قطر آن برابر با یک چهارم قطر زمین است.
کره ماه در 4.5 میلیون میلیارد سال پیش همزمان با شکل گیری زمین تشکیل شده و در اطراف خود هیچ جوی ندارد، به همین دلیل اجرام سرگردان فضایی با سطح آن برخورد و سطحی آبله شدن را برای آن ایجاد میکنند.
"ستاره قلب العقرب" پر نورترین ستاره صورت فلکی عقرب است که یک ابر غول با قدر و درخشندگی 1.03 میباشد و در فاصله 604 سال نوری از زمین قرار گرفته است.اگر این ستاره را جای خورشید منظومه شمسی بگذاریم، مکانی تا نزدیکی سیاره مشتری را اشغال میکند، زیرا قطری معادل 700 برابر خورشید ما دارد.
صبحگانه روز دوشنبه نهم دی ماه سال جاری هلال ماه در نزدیکی ستاره سرخ "قلب العقرب" جای میگیرد.
ماه که در فاصله 7 درجهای این ستاره خواهد بود، زیبایی را در آسمان ترسیم میکنند که با چشم غیر مسلح قابل رویت است