نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که که مناسک دینی بر پیشگیری ازافسردگی افراد مؤثر است
به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه خراسان، مطالعات جدید نشان داده است مناسک معنوی و مذهبی از افراد در ب محافظت میکند و انجام این مناسک بخصوص در افرادی که مستعد این بیماری هستند، بسیار مؤثر است.
این پژوهش را لیزا میل، استاد روانشناسی بالینی و مدیر موسسه دانشگاه کلمبیا بر روی حدود 103 بزرگسال در معرض خطر و یا مبتلا به افسردگی انجام داد و به این نتایج دست یافت.
در این مطالعه افراد درباره اهمیت دادن به ارزش دین و معنویت مورد ارزشیابی قرار گرفتند.
ام آر آی مغز افراد نشان داد که قشر مغز در افرادی که دین و ارزشهای آن را مهم میدانند، ضخیمتر از سایر افراد است.
نتیجه این مطالعه بیانگر آن است که معنویت یا مذهب در برابر افسردگی افراد بسیار موثر است و نقش اساسی در ضخامت قشر مغز دارد و با نازک شدن قشر مغز مقابله میکند.
نتایج این پژوهش در مجله روانپزشکی JAMA منتشر شده است.ایسنا