تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)

تالار همیاری نسبت به محتویات تبلیغات مسئولیتی ندارد.

تبلیغات ads مشاوره قبل از ازداج مشاوره تلفنی شبانه روزی
سرسختی روانشناختی زمان کنونی: 
کاربران در حال بازدید این موضوع: برای دسترسی به این بخش باید ورود کنید
نویسنده:niloofarabi
آخرین ارسال:niloofarabi
پاسخ ها 1

سرسختی روانشناختی

حالت موضوعی | حالت خطی
 1. ارسال:1#
  niloofarabi آواتار ها
  سرسختی روانشناختی (Psychological hardiness)


  نگارش: معصومه خاوری کارشناس ارشد روانشناسی  سرسختی روانشناختی یک سازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباسا در دهه هشتاد قرن بیستم بر اساس نظریه های وجودی شخصیت مورد توجه ویژه قرار گرفت.

  کوباسا (1979) سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است.


  کوباسا در تلاش برای رسیدن به عوامل مؤثر پاسخ در برابر استرس که تأثیر منفی وقایع استرس زا را کنترل می کند، به نکات ظریفی در کار سلیه (1956) اشاره می کند. واسطه های میانجی استرس و بیماری شامل آمادگی فیزیولوژیکی، تجربیات دوران اولیه کودکی، منابع اجتماعی و شخصیت (که در اینجا بر آن تأکید می شود) همگی مسؤل چیزی هستند که سلیه آن را شیوه مشخص برخورد هر فرد با وقایع استرس زای زندگی می نامد.


  کوباسا این نظریه را ارائه کرد که سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که در هنگام مواجه با وقایع استرس زای زندگی، به عنوان منبع مقاومت ایفای نقش می کند، امکان بروز علایم بیماری را کاهش می دهد و از تجربیات مفید و متفاوت دوران کودکی نشأت می گیرد. (مدی و کوباسا، 1984)

  شاخص های سرسختی


  از دیدگاه کوباسا فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد: الف) تعهد ب) کنترل ج) مبارزه جویی
  تعهد یعنی اعتقاد به اهمیت، جالب بودن و معنی داری فعالیت های زندگی است. کوباسا معتقد است که تعهد، اساسی ترین عامل حفظ بهداشت است.
  مناسبات افراد متعهد با خودشان و با محیطشان متضمن فعال بودن و روی آوری است تا منفعل بودن و روی گردانی.
  کنترل کوباسا با استفاده از منبع کنترل راتر به مفهوم کنترل دست یافت. افراد منبع کنترل را بر اساس تجارب و یادگیری مرتبط با تقویت می آموزند.
  ویژگی شخصیتی کنترل شامل تمایل شخص به احساس و اقدام به نحوی که گویی در رویارویی با شرایط و مقتضیات گوناگون زندگی صاحب نفوذ و تسلط است، می باشد تا درمانده و وامانده.
  مبارزه جویی تعهد به عنوان سیستم اعتقادی است که تهدید ادراک شده ناشی از وقایع استرس زای زندگی را به حد اقل می رساند. یعنی این اعتقاد که در زندگی تغییر از ثبات عادی تر است و این که انتظار تغییر داشتن محرکی برای رشد است نه تهدیدی برای امنیت. افراد مبارزه جو تغییر را با آغوش باز می پذیرند و آن را نوعی چالش تلقی می کنند.

  ویژگی های سرسختی روانشناختی


  در مجموع ویژگی های سرسختی روانشناختی عبارتند از: 1-حس کنجکاوی قابل توجه. 2-تمایل به داشتن تجارب معنی دار. 3-اعتقاد به مؤثر بودن آنچه که مورد تصور ذهنی قرار گرفته است. 4-انتظار این که تغییر امری طبیعی است و هر محرک با اهمیت می تواند موجب رشد و پیشرفت گردد. 5-ابراز وجود، نیرومندی و پرانرژی بودن. 6-توانایی استقامت و مقاومت.

  پیامدهای سرسختی روانشناختی


  پیشایندها و پیامدهای خصوصیات شخصیتی سرسختی روانشناختی. آنتوفسکی (1979) معتقد است که احساس پیوستگی فرد (یعنی احساس اعتماد به محیط درونی و بیرونی که منجر به پیش بینی منطقی وقایع می شود) مهمترین پیشآمد مربوط به سرسختی روانشناختی است. یکی از پیآمدهای ویژگی سرسختی روانشناختی، حفظ سلامت در برابر وقایع استرس آور زندگی است.
  تعریف صفت پیشایندها (سوابق) پیامدها (نتایج)
  1-حس کنجکاوی قابل توجه. -توانایی شناختی برای پرس و جو.
  -پرورش کنجکاوی و ارزش دادن به آن.
  -افزایش دانش و معلومات.
  -پرس و جوی عمیق.
  -رشد خلاقیت.
  2-تمایل به داشتن تجارب معنی دار. -درک تجربه.
  -ارزش دادن به تجربه.
  -توانایی بازشناسی الگوی گشتالت.
  -توانایی متمرکز شدن.
  -توانایی نظم دادن به اهداف.
  -آسوده بودن و آرامش داشتن.
  -جرقه ذهنی پرس و جو.
  3-اعتقاد به مؤثر بودن آنچه که مورد تصور ذهنی قرار گرفته است. -اعتقاد به مؤثر بودن رفتارها.
  -تجارب گذشته بتواند موجب پرورش این اعتقاد شود که شخص توانایی تأثیر گذاری دارد.
  -تمایز گذاری.
  -سرسختی و اصرار.
  -اعتقاد زیاد به خود.
  -تحقق امور مورد انتظار.
  -دانش و معلومات لازم برای انتخاب کردن.
  -قدرت اداره کردن.
  -دانش کنترل شخصی.
  4-انتظار این که تغییر امری طبیعی است و هر محرک با اهمیت می تواند موجب رشد و پیشرفت گردد. -تجارب قبلی از تغییر مؤثر و کارآمد.
  -موافق تغییر (میزان تغییر اندک تا شدید).
  -توانای شناختی برای پذیرش تغییر مهارت های اجتماعی برای دستیابی به حمایت و کمک.
  -محرک جویی.
  -تحمل بالا برای تغییر.
  -جستجوگر تغییر.
  -خودشکوفایی.
  5-ابراز وجود، نیرومندی و پرانرژی بودن. -داشتن رفتار ابراز وجود قبلی که با ادراک موقعیت همراه بوده باشد.
  -توانمندی فیزیکی.
  -کنترل شخصی.
  -خودشکوفایی.
  -سرسختی روانی.
  6-توانایی استقامت و مقاومت. -توانمندی.
  -تجارب گذشته مثبت همراه با سرسختی روانی.
  -توانمندی ذهنی (آمادگی).
  -توانایی مقابله با استرس.
  -دستیابی به هدف.


  ساختار شخصیتی سرسختی روانشناختی

  سرسختی روانشناختی در کاهش خطر ابتلاء به بیماری و حوادث استرس زا در افزایش این خطر نقش مهمی دارد.

  مکانیزم مداخله ای سرسختی روانشناختی در ارتباط با استرس و بیماری


  مقابله تبدیلی رفتاری است که با راهبردهای خاص یک رویداد منفی را به رویدادهای مثبت تبدیل می کند و یا جنبه مخرب آن را کاهش می دهد. در مقابله واپس رونده، فرد از استرس یک مصیبت و فاجعه می سازد و به دلیل همین عدم غلبه ذهنی بر استرس] وجود آن انکار و فرار (مثل تفریح افراطی) از آن ترجیح داده می شود.

  ارتباط سرسختی روانشناختی با استرس و بیماری


  ارتباط سرسختی روانشناختی با استرس و بیماری (ویبه و ویلیامز، 1992). ویبه و ویلیامز مدل مفهومی ارتباط سرسختی روانشناختی با استرسورها و سلامتی را بر مبنای یک دیدگاه فیزیولوژیکی-روانی- اجتماعی ارائه کرده اند. بر اساس مدل ویبه و ویلیامز، تهدید آمیزی یک رویداد و پاسخ های مقابله ای بی ثمر عامل افزایش برانگیختگی فیزیولوژیکی هستند و برانگیختگی فیزیولوژیکی مکرر و طولانی نیز به فشار و اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و در نهایت به بیماری منجر می شود، اما سرسختی روانشناختی با ایجاد تغییر در ارزیابی رویدادها و پاسخ هابی مقابله ای از برانگیختگی فیزیولوژیکی منفی و آسیب زا جلوگیری می کند.


  ارتباط سرسختی روانشناختی با استرس و بیماری


  ارتباط سرسختی روانشناختی با استرس و بیماری (ویبه و ویلیامز، 1992). ویبه و ویلیامز مدل مفهومی ارتباط سرسختی روانشناختی با استرسورها و سلامتی را بر مبنای یک دیدگاه فیزیولوژیکی-روانی- اجتماعی ارائه کرده اند. بر اساس مدل ویبه و ویلیامز، تهدید آمیزی یک رویداد و پاسخ های مقابله ای بی ثمر عامل افزایش برانگیختگی فیزیولوژیکی هستند و برانگیختگی فیزیولوژیکی مکرر و طولانی نیز به فشار و اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و در نهایت به بیماری منجر می شود، اما سرسختی روانشناختی با ایجاد تغییر در ارزیابی رویدادها و پاسخ هابی مقابله ای از برانگیختگی فیزیولوژیکی منفی و آسیب زا جلوگیری می کند.


  ارتباط سرسختی روانشناختی با استرس و بیماری ویبه و ویلیامز
  عوامل و همبسته های سرسختی روانشناختی


  طی چند سال اخیر سرسختی روانشناختی به عنوان یک ویژگی مفید و مثبت در حوزه آسیب شناسی روانی مورد بررسی گسترده ای قرار گرفته است. در کنار سرسختی روانشناخت، عوامل دیگری مانند حمایت اجتماعی، عزت نفس و خوشبینی می تواند نقش همسانی داشته باشد.

  عوامل سرشتی


  تا کنون هیچ گونه شواهدی مبنی بر نقش وراثت در ایجاد سرسختی روانشناختی افراد وجود ندارد. اما شواهدی حاکی از این است که والدین سرسخت، فرزندانی سرسخت نیز دارند. تبیین های احتمالی، الگو سازی، همانندسازی فرزندان با والدین و شیوه های فرزند پروری مناسب و صحیح می باشد.

  عوامل زیست شیمیایی


  افراد سرسخت نسبت به افراد غیر سرسخت، سیستم ایمنی قوی تر و ایموگلوبین بیشتر، واکنش پذیری فشار خون انقباضی بیشتر حین تکلیف تهدید آمیز و افزایش کمتری در انگیختگی سمپاتیک (یعنی تنش) در خلال شرایط ارزیابی تکلیف دارند.

  یادگیری


  افراد سرسخت، الگوهایی در پیش رو داشته اند که انها را در زمینه تعهد، کنترل و مبارزه جویی سرمشق قرار داده اند. از انجا که سرسختی روانشناختی را می توان یاد گرفت، احتمالاً افراد درر مواجهه یا وقایع، احساس کارآمدی و کنترل بر محیط را کسب کرده اند.


  همبسته های سرسختی روانشناختی:


  استرس سرسختی روانشناختی به عنوان تعدیل کننده روابط بین اثرات منفی استرس، زندگی و سلامت روانی عمل می کند.
  ارزیابی شناختی؛ افراد دارای سرسختی روانشناختی پایین وقایع ایجاد کننده تغییر در زندگی را، در مقایسه با افراد سرسخت بالا، منفی تر و غیر قابل کنترل ارزیابی می کنند، شیوه اسنادی کلی و درونی برای وقایع منفی و اسنادهای خارجی و خاص برای وقایع مثبت دارند و ترجیح می دهند که از استراتژی سازگاری واپس رونده مثل ترک و انکار رفتار و شناختی که نه موقعیت را دگرگون و نه مشکل را حل می کند استفاده کنند و حتی ممکن است مشکل احساسی و ناسازگاری احساسی را افزایش دهند.
  افراد دارای سرسختی روانشناختی بالا حوادث و رویدادها را کمتر پردغدغه ارزیابی می کند و در توانایی شان برای سازگاری با آن خوشبین هستند، ترجیح می دهند که روی سازگاری تبدیلی فعالی تکیه کنند که استرس را به وسیله راهبردهای متمرکز بر مشکل به تجربه ای مثبت تبدیل می کند و در پاسخ به تکلیف تهدید آمیز اظهارات شخصی مثبت تری دارند.


  خودشکوفایی؛ افراد خودشکوفا دارای رسالت یا تمرکزی بر مشکلات بیرون خود می باشد (یعنی تعهد)، آنان نسبت به پیشامدها احساس کنترل می کنند، با هیجان به استقبال تغییر می روند و آن را چالش آور می یابند.


  تیپ شخصیتی A؛ سرسختی روانشناختی و تیپ شخصیتی A دو سازه مستقل هستند. تیپ شخصیتی A با آشفتگی روانشناختی ارتباط مثبت دارد و سرسختی روانشناختی در کاهش تهی شدگی و آشفتگی روانشناختی مؤثر است. سرسختی روانشناختی پایه ای در انگیزش درونی دارد، ولی تیپ شخصیتی A ریشه در انگیزش بیرونی دارد.
  شکایات جسمانی؛ همبستگی منفی معنی داری بین سرسختی روانشناختی با سازگاری روانشناختی با بیماری ها و شکایت های جسمانی وجود دارد.


  واکنش های فیزیولوژیک؛ افراد سرسخت واکنش های آسیب شناختی و فیزیولوژیکی کمتری (از قبیل فشار خون پایین تر، ضربان قلب معمولی در هنگام مواجهه با استرس ها و پاسخ الکتریکی پوست کمتر) نسبت به افراد غیر سرسخت نشان می دهند.


  عزت نفس؛ با توجه به زیربنای مفهومی و نظری عزت نفس و سرسختی روانشناختی، هر دو سازه در دوران کودکی و به وسیله بازخوردهای والدین و اطرافیان به وجود می آیند و به مرور زمان تداوم پیدا می کنند. همچنین، می توان این گونه بیان کرد که این دو سازه روانشناختی همسو می باشند و افرادی که دارای سرسختی روانشناختی بالایی می باشند به نوعی از عزت نفس بالایی برخوردارند.


  منبع کنترل؛ سرسختی روانشناختی با منبع کنترل درونی رابطه مثبت و با منبع کنترل بیرونی همبستگی منفی دارد.
  عملکرد تحصیلی؛ سرسختی روانشناختی بالاتر موفقیت تحصیلی بیشتر را نیز به همراه دارد.
  دانشجویان دارای سرسختی بالا که ارزش و فایده کار برای آنان مشخص شده، کار را بیشتر انجام می دهند و این تأثیر از طریق مبادرت آنان برای سرگرم کننده تر کردن فعالیت به صورت غیر مستقیم می باشد.
  اگر رغبت کافی برای عملکرد نباشد افراد سرسخت به طور فعال و عمداً خود را درگیر راهبردهایی می کنند تا کار محول شده را جالب تر کنند.


  جنسیت؛ از آنجا که مردان کمتر هیجانی و بیشتر عقلانی اند، از زنان سرسخت ترند.


  بیماری؛ سرسختی روانشناختی با سطوح بالاتر کورتیزول پلاسما و آشفتگی های روانشناختی کمتر در ارتباط بوده است.
  سرسختی روانشناختی با بیماری های روانی رابطه منفی دارد.
  رابطه معنی داری بین سرسختی روانشناختی با اضطراب، افسردگی وجود دارد.
  سرطان؛ بین والدین دارای استرس و بدون استرس و داشتن کودکان سرطانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  عوامل شخصیتی از عوامل مؤثر در سرطان های قلبی است.  حمایت های اجتماعی؛ حمایت های اجتماعی موقعی که سرسختی روانشناختی بالا است تأثیر بیشتری در حفظ سلامت دارند. سرسختی روانشناختی به طور مستقیم از طریق حمایت های اجتماعی، سازگاری را تحت تأثیر قرار می دهد. افراد سرسخت تمایل به روابطی که در زمان های پر استرس از سازگاری تبدیلی حمایت می کند، دارند. در صورتی که افراد با سرسختی پایین به جستجوی این روابط برنیامده و موجب افزایش تمایل به سازگاری واپس رونده هنگام مواجهه با استرس می شود.


  سیستم ایمنی؛ استرس موجب افزایش کلسترول، فشار خون و کورتیزول و کاهش میزان سلول T در افرادی که از سرسختی روانشناختی پایینی برخوردار باشند، می شود.


  آموزش سرسختی؛ از طریق آموزش می توان افراد را سرسخت نمود. آموزش مهارت های زندگی آموزش حل مسأله آموزش ایمن سازی در مقابل استرس آموزش خویشتنداری آموزش مهارت های زندگی آموزش حل مسأله آموزش ایمن سازی در مقابل استرس آموزش خویشتنداری.


  محبوب ترین اعمال نزد خداوند کاری است که بر آن مداومت ورزی، گر چه اندک باشد.
  امام باقر (ع)

  منبع:

  ویرایش توسط niloofarabi : 2014_04_02 در ساعت 21:35
  پاسخ با نقل و قول

 2. سرسختی روانشناختی  سپاس شده توسط saber

کاربران دعوت شده

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •