سلام
دوست عزیز
امیدوارم حالتان خوب باشد و شاد باشد

خیلی از جوانان برای اینکه بر احساس دلتنگی و تنهایی خود غلبه کنند و ازین احساسها خارج شوند به ازدواج روی میاورند و یا اینکه احساس تهی بودن میکنند و تلاش میکنند با ازدواج کردن این احساسات خود را از بین ببرند غافل از اینکه راه. حل این قبیل احساسات ازدواج نیست و نیدانند ازدواج درمان نیست.
ازدواج یک فرآیند هست و ما قبل از اینکه بخواهیم ازدواج کنیم باید به یکسری امادگیها رسیده با