در حالی که هنوز دو سالی تا انتخابات آینده زمان باقی است تندروهای جریان اصلاح‌طلب با حضور در خانه عبدالله نوری به بحث و بررسی پیرامون عملکرد یکساله اصلاح‌طلبان و آینده سیاسی خود پرداختند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930118000959