در حالی که حق شناس معتقد است در قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا دست اسرائیل از آستین این پارلمان اروپا بیرون زده است و باید هوشمندانه با این مسئله برخورد کرد، ایزدی گفت: دولت روحانی به مردم پاسخ دهد چرا قطعنامه اروپا دولت یازدهم را «پنجره فرصت» خود می‌داند؟
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930122000493