بر طبق مطالعه ای در نروژ که در مجله Pediatrics به چاپ رسیده است، کودکان دارای پدران چاق ممکن است با احتمال 53 بیش از کودکانی که پدرانشان دارای وزن معمولی هستند، مبتلا به اتیسم باشند.

مطالعات پیشین درباره نقش چاقی مادران در اتیسم فرزندان مطالبی را منتشر کرده بودند، اما این پژوهش بیان می کند که ممکن است این نقش بیش برآورد شده باشد.

هنوز روشن نیست که چرا وزن پدران خطر ابتلا به اتیسم را افزایش می دهد. بنا به گفته پژوهشگران، ممکن است ژنتیک در این امر دخیل باشد. به طور مثال حذف کروموزم 16p11.2 هم در اوتیسم و هم در چاقی مرضی نقش دارد، و ممکن است پدران این را به فرزندان خود منتقل کنند.


منبع:

Paternal Obesity Raises Child’s Risk for Autism | Psych Central News