فرآیند تعلیم و تربیت امر مقدسی است که با خانه و مدرسه (اولیا و مربیان ) پیوند خورده و در این میان حلقه اتصال آنها به دانش آموزان را تشکیل میدهد. بر همین توجه به برنامه های آموزش خانواده، ایجاد نگاه درست و پویا در والدین دانش آموزان نسبت به خط مشی ها و برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس و فراهم کردن انگیزه و بستر همکاری متقابل میان این دو نهاد ضرورتی انکارناپذیر تلقی می شود.

در همین راستا غلامعلی افروز در کتاب " چکیده ای از : روان شناسی تربیتی کاربردی " پیرامون موضوع فوق از منظر روانشناسی در ده فصل نگارش یافته است. فصول این کتاب عناوینی چون :

روانشناسی و شاخه های آن، یادگیری ، سطوح مختلف یادگیری، حافظه ، یادگیری و فراموشی، اخنلالات خاص در فرآیند یادگیری،فرآیند یادگیری و امتحان ،مبانی روانشناختی افت تحصیلی ، مبانی روانشناختی آداب مسجد و مدرسه، شخصیت ، استقلال شخصیت و خلاقیت را در برمی گیرد.
"چکیده ای از : روانشناسی تربیتی کاربردی"
اثر: دکتر غلامعلی افروز
انتشارات انجمن اولیا و مربیان
بهار 90، چاپ دهم
قیمت : 59000 ریال.