عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه بررسی مصادره ساختمان علوی در اولین جلسه هیأت‌ رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس را در دستور کار قرار می‌دهیم، گفت:‌جوهره آمریکایی‌ها فریب و نیرنگ است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930118000440