با اعلام رسمی دستیابی ایران به فناوری «زره مایع»، کشورمان جزو معدود کشورهای صاحب این فناوری در دنیا قرار گرفت؛ زرهی که می‌تواند وزن جلیقه‌های ضدگلوله را تا یک‌دهم کاهش دهد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930129000664