برخی منابع اعلام می‌کنند که نخست‌وزیر عراق در دیدار با فرماندهان امنیتی از احتمال اعلام حالت فوق‌العاده پیش از انتخابات خبر داده و به آنها اعلام کرده که هرگونه اهمال آنها به زندان و مجازات سنگین منتهی خواهد شد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001332