گروه های حمایتی خودیاری، تشکیلات داوطلبانه ای هستند که در آنها آدم ها در جلساتی منظم،گرد هم جمع می شوند تا درباره موضوعات مورد علاقه شان گفتگو کنند. این گروه ها زیر نظر درمانگر حرفه ای اداره نمی شوند بلکه یک پیراحرفه ای یا یکی از اعضا ، گروه اداره می شود.
پیرا حرفه ای کسی است که از سوی متخصص حرفه ای ،آموزش خدمات بهداشتی روانی دیده ولی آموزش هایش جنبه رسمی نداشته اند.رهبر و اعضای گروه از اشخاص مشکل دار حمایت میکنند. گروه های حمایتی خودیاری ، جایگاه مهمی در سلامت روانی مردم دارند. این گروه ها علاوه بر رسیدگی به انسان های نیازمند، از منابع و امکانات اجتماع استفاده می کنند و نسبتا کم هزینه اند.گروه های حمایتی خودیاری با فراهم آوردن جو همدلی ، زمینه اعتراف ، درد دل و تخلیه هیجانی را مهیا می کنند. حمایت اجتماعی ، نقش برداری و مبادله راهبردهای عینی و دقیق ،اثربخشی گروه های خودیاری را بیشتر میکنند.

زنی که به او تجاوز شده ممکن است حرف درمانگر مذکری را که به او می گوید می تواند زندگی در هم ریخته اش را دوباره سر و سامان بدهد و رنج خود را تحمل کند ، نپذیرد. ولی وقتی همین حرف را از زنی که به او هم تجاوز شده می شنود- زنی که او نیز همان خشم ترس و احساس هتک ناموس را داسته است- حرفش را می پذیرد.

امروزه هزاران گروه خودیاری وجود دارد که برخی از آنها از این قرارند: انواه گروه های حمایتی پزشکی (برای بیماریهای قلبی و ...) ، گروه های حماینی سوء رفتار با کودک و ....
این گروه های می توانند فشار روانی مردمی را که می خواهند به کمک اطلاعات و رابطه برقرار کردن با افرادی نظیر خودشان با مشکلات کنار بیایند ، کم کنند و سازگاری آنها را بالا ببرند. ولی مثل هر گروه درمانی دیگری ، گاهی هیجان منفی در آنها ممکن است تسری پیدا کند خصوصا در مورد بیماری های مثل سرطان . البته رهبران این گروه های سرایت هیجانات منفی را زیر نظر دارند و این تسری را به حداقل می رسانند.

منبع: همیاری