ادراک زیراستانه ای (Subliminal perception)آیا ممکن است بدون آنکه خودمان بفهمیم ، حس هایی داشته باشیم که زیر آستانه مطلق اند؟
ادراک زیر آستانه ای یا یافتن اطلاعاتی که زیر آگاهی هشیارانه قرار دارند مبحث جالبی است. در یکی از بارونکردنی ترین لحظات مبارازات انتخاباتی سال 2000، یک نفر تبلیغ تلویزیونی جمهوری خواهان را که از طرح مدیکیر الگور معاون ریس جمهور وقت آمریکا انتقاد می کرد با دقت بررسی می کند. او متوجه میشود که کلمه "RATS" {به معنی آخ } برای مدت 30/1 ثانیه بین جمله " طرح تجویزی گور: اداری چی ها تصمیم می گیرند" پخش شده است. گروه مبارزاتی جورج دبلیو بوش که در آن زمان رقیب الگور بود، به مسئله رسیدگی کردند و فهمیدند که یک نفر در گروه مبارزاتی بوش عمدا این کلمه زیرآستانه ای ناخوشایند را در مورد نامزد دموکرات ها پخش کرده است.
همچنین تایگر و وودز در نوجوانی ، شب ها موقع خواب به نوارهای انگیزشی زیرآستانه ای گوش میداد تا بلکه بهتر گلف بازی کند.ولی این راهبردها چقدر موثرند؟
آزمایش کارول فولر و همکارانش (1981) شواهدی در اختیارمان می گذارند مبنی بر این که مردم می توانند اطلاعات زیذآستانه ای را پردازش کنند. فولر در این مطالعه، کلمات را چنان سریع روی صفحه نمایش میداد که شرکت کنندگان نمی توانستند بگویند چه کلمه ای را دیده اند. سپس به آنها چند جفت کلمه (مثل هتل و کتاب) نشان می داد و از آنها می پرسید کدامیک بیشتر به کلمه زیرآستانه ای (مثلا اتاق) شباهت دارند. قدری تعجب آور بود که شرکت کنندگان ، به اکثر سوالات درست جواب می دادند. نتایج این ازمایش حاکی از ممکن بودن ادراک زیرآستانه ای است. تحقیقات جدید هم ثابت کرده اند که محرک های خیلی ضعیفی که هشیارانه قابل تشخیص نیستند بر عملکرد مردم تاثیر می گذارند. (آلن ،کراس و برادلو ،2003؛گرینولد و دیگران،1996؛ موناهان ،مورفی و زاینس،2000).

یکی از کاربردهای بحث انگیز تحقیقات ادراک زیرآستانه ای، تزریق پیام های زیراستانه ای در نوارهای موسیقی راک است. عده ای مدعی شدند که وقتی نوارهای برخی از گروه های راک را به عقب بر می گردانند ، پیام های شیطانی را دریافت میکنند. از لحاظ نظری ، وقتی این نوارها در حالت عادی (روبه جلو) پخش میشوند پیام های مورد نظر ، به طور هوشیارانه قابل ادراک نیستند ولی به صورت زیراستانه ای بر رفتار تاثیر می گذارند. گروه های معتقد ند پخش معکوس آوازها پیامهایی دارند، به طور اخص به آلبوم "برسرشیطان فریاد بکش" گروه مردان ماتلی کرو استناد میکنند. در این آلبوم جمله ی Backward make where you ,oh.Lost in error, Satan وجود دارد.
انواع محرک های زیراستانه ای را به دو شکل دیداری و شنیداری طبقه بندی می کنند.

دیداری

محرک های دیداری تصاویری اند که زودتر از دریافت بیننده از جلو چشمش عبور می کنند یا اینکه به صورت نهانی در نگاره ای گنجانده شده اند. ادعا می شود این گونه تصاویر در ناخودآگاه بیننده تأثیر می کنند. مثلاً در سال ۲۰۰۷، نشان داده شد نمایش زیرآستانه ای پرچم اسرائیل اثری تعدیل کننده روی نظریات سیاسی و رفتار داوطلبان اسرائیلی مشارکت کننده در یک رأی گیری داشته است. اثر این پدیده هنگامیکه تصویر به هم ریختهٔ همان پرچم در نمایی زیرآستانه ای نمایش داده شد، ایجاد نگردید (هسین،فرگوسن ، شیدلوسکی و گروس ؛ 2007).

شنیداری
محرک های شنیداری پیام هایی اند که با بلندایی آرامتر از آستانه شنوایی فرد نجوا می شوند یا اینکه به صورت برگردان در فرایندی با نام «وارون نگاری» به گوش شنونده می رسند. ادعا می شود این پیام ها در ناخودآگاه بیننده تأثیر می کنند. مثلاً در سال ۱۹۸۸ قاتل زنجیره ای ریچارد رامیرز، در دادرسی اش چنین اظهار داشت که موسیقی گروه ای سی/دی سی و به ویژه آهنگ «ولگرد شب» از آلبوم شاهراهی به سوی دوزخ الهام بخش او برای ارتکاب جنایت بوده است( واتکینز، تری،2007). دیوید جان اوتس، یکی از بنیان گزاران نظریه برگردان پیام مدعی شد آهنگ «شاهراهی به سوی دوزخ» در همان آلبوم، دربردارنده پیام های نهان سازی شده، «قانون منم»، «نام من ابلیس است» و «او ازآن دوزخ است» در برگردان خود است که ممکن است در برانگیختن قاتل مؤثر بوده باشند( فون اولریش،میراتکن،1997).

در یک جمع بندی می توان گفت ادعاهای طرفداران ادراکات زیرآستانه ای و تحقیقات روانشناسان ازمایشی می توانیم بگوییم که گیرنده های حسی می توانند در سطحی زیر سطح هوشیاری در مغز رمزگردانی شوند و ما تا حدودی تحت تاثیر مناظر و صداهایی که از انها آگاهیم و می توانیم به نحو موثرتری به آنها توجه کنیم هستیم

منبع : همیاری