مطالعات دانشمندان نشان داد، قد کوتاه و طول عمر طولانی در مردان ژاپنی مورد مطالعه، رابطه مستقیمی با یکدیگر داشتند.
تحقیق جدید در برنامه قلب هونالولو (HHP) و مطالعه پیرشدن آسیایی هونالولو (HAAS) در مرکز پزشکی کواکینی هاوایی آمریکا انجام شد.
در این پژوهش، دانشمندان سوژه هایشان را به دو گروه تقسیم کردند: قد گروهی بین 60.96 تا 152.4 سانتی متر و حتی کوتاه تر بود و گروهی نیز بین 121.9 و 152.4 سانتی متر یا بلندتر بودند. نتایج نشان داد افراد گروه اول که دارای قد کوتاه تر بودند، عمر طولانی تری داشتند و هر چه سوژه ها قدشان بلندتر می شد، از عمر کوتاهتری برخوردار بودند.


بر اساس این مطالعه، مردان قد کوتاه تر بیشتر احتمال دارد که دارای شکل محافظتی از ژنی به نام FOXO3 باشند. این ژن موجب می شود اندازه بدن در طول رشد اولیه کوچک تر و در عین حال، فرد طول عمر طولانی تری داشته باشد. مردان قدکوتاه همچنین دارای سطوح انسولین خون پایین تری هستند و احتمال ابتلای آن ها به سرطان نیز کمتر است.
این نخستین مطالعه ای است که ارتباط مستقیم اندازه بدن با این ژن را آشکارسازی می کند. دانشمندان پیش تر از این واقعیت در مدل های حیوانی آگاه بودند اما درباره انسان ها اطلاعی نداشتند.
برنامه HHP مرکز کواکینی در سال 1965 و با حضور 8006 مرد امریکایی دارای نسب ژاپنی آغاز شد که بین سال های 1900 و 1919 متولد شده بودند. همچنین سبک زندگی و شرایط بهداشتی این مردان در تمامی این سال ها به دقت پیگیری شد. تقریبا 1200 مرد حاضر در این مطالعه وارد دهه های 90 و 100 سالگی شده و 250 نفر از آن ها هنوز زنده هستند.

جزئیات این پژوهش در مجله PLOS ONE منتشر شد.


منبع : ایسنا