در مقاله موانع گوش دادن به بررسی ده مانع اصلی در فرایند گوش دادن پرداختیم.

در برگه ی زیر، سه موقعیتی را که در آن اختلالی در ارتباط بین شما و همسرتان ایجاد شد، توصیف کنید. بعد مشخص کنید که کدام یک از موانع ارتباطی، شما را از گوش کردن به همسرتان بازداشتند. ممکن است متوجه شوید که در جریان یک مکالمه، از دو یا سه مانع مختلف استفاده کرده اید.

فهرستی از موانع گوش دادن عبارتند از:

ذهن خوانی، نصیحت کردن، مرور ذهنی، یکی به دو کردن، غربال کردن، حق به جانب بودن، قضاوت کردن، عوض کردن موضوع، خیال پردازی، آرام کردن


موقعیت موانع گوش کردن
موقعیت موانع گوش کردن
موقعیت موانع گوش کردن


در طی دو روز آینده، ببینید چند وقت یک بار از موانع گوش دادن استفاده می کنید!

هر بار که گفت و گویی با همسرتان داشتید، آن را مرور کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

از کدام موانع به طور مکرّر استفاده می کنید؟

آیا موقعیت ها مشابه هستند؟

گوش دادن به کدام موضوعات برای شما دشوارتر است؟

آیا از این موانع، در مورد افرادی غیر از همسرتان نیز استفاده می کنید؟

آیا آگاهی شما از موانع گوش دادن، موجب تغییر سبک متداول شما برای گوش دادن شد؟

وقتی از الگوهای گوش دادن خود آگاه می شوید، ممکن است احساس اضطراب یا ناراحتی کنید. ممکن است تصمیم بگیرید که ذهن خوانی را متوقف کنید، اما در عوض شروع به مرور ذهنی یا عوض کردن موضوع کنید. همچنین ممکن است متوجه شوید که چیزهایی را می شنوید یا می گویید که هرگز انتظار نداشتید درباره آنها صحبت کنید.

مضطرب یا دلسرد نشوید!

ان شا الله در ارسال های بعدی چند مهارت گوش دادن نیرومند را به شما آموزش می دهیم تا جایگزین موانع گوش دادن بکنید.

منبع: مهارت های زندگی زناشویی، میتو مک کی، پاتریک فنینگ، و کیم پالگ؛ ترجمه دکتر شهرام محمدخانی و قدرت عابدی

اختصاصی تالار همیاری