سلام

برای مشاهده و پیگیری تازه ترین گفت و گوهای صورت گرفته در بخش گروه های دسته جمعی، وارد صفحه آخرین فعالیتها بشوید:

مباحث فعال - تالار روانشناسی و مشاوره همیاری

در اینجا تمامی اتفاقات فهرست می شوند. برای اینکه به شکل اختصاصی به دنبال بخش خاصی مثل گروه ها بگردید، در سمت چپ، با کلیک روی انتخاب دسته، می توانید بخش مورد نظر(مثلا گروه های دسته جمعی) را انتخاب نمایید.

موفق باشید.