توصیه‌هایی برای گذران بهتر دوران زندگی مجردی

زندگی های تک‌نفره اجبارینجفی- خانواده اگرچه کوچک‌ترین واحد اجتماعی به شمار می‌رود؛ اما موثرترین و حساس‌ترین واحد اجتماعی است. پیشگیری از بسیاری ‌چالش‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی می‌تواند در خانواده با آموزش‌ها و زمینه‌سازی مناسب انجام شود؛ اما تغییر شرایط زندگی انسان‌ها که ناشی از عوامل مختلف، از وقوع حوادث ناگوار گرفته تا تلاش برای دستیابی به موقعیت‌های بهتر موجب شده‌ است تا قواعد زندگی و مفهوم خانواده تغییر کند. این روزها بسیاری‌ از جوانان در آستانه سن ازدواج به دلیل ادامه تحصیل، کار ‌ یا خدمت سربازی مجبور به تجربه زندگی تک‌نفره می‌شوند. زندگی که اگر چه مدت طولانی را در زندگی افراد به خود اختصاص نمی‌دهد، اما با توجه به شرایط متفاوت روحی و فردی می‌تواند با مشکلات و چالش‌هایی همراه باشد. در این دوران دیگر مادر و پدری نیستند تا بتوانند به صورت کامل پشت و پناه فرزندشان باشند؛ البته از طرف دیگر، شاید جوان به دلیل کم شدن نقش نظارتی مادر و پدر، احساس آزادی بیشتری کند که در صورت لغزش، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات خواهد بود.در فرصت مشاوره امروز،
محسن عزیزی‌ کارشناس ارشد روان‌شناسی توصیه‌هایی را برای گذران بهتر دوران زندگی مجردی ارائه داده است.زندگی یعنی مسئولیت

هنگامی که افراد در قالب خانواده به مفهوم حضور والدین‌ زندگی می‌کنند، مسئولیت‌های کمتری را به دوش خود احساس می‌کنند و در مقابل هنگامی که بنا به دلایلی به زندگی انفرادی روی می‌آورند، احساس سنگینی بار مسئولیت‌های مختلف را بر دوش خود‌حس می‌کنند؛ اما در حقیقت مهارت‌های زندگی، توانایی هستند که فارغ از زندگی انفرادی‌ یا همراه خانواده به وی کمک می‌کنند تا بتواند در موقعیت‌های متفاوت به طور صحیح برخورد کنند. مهارت‌هایی که می‌باید فرد با به کارگیری آن‌ها ارتباط خود را با جامعه به صورت مسئولانه تنظیم کند و تصمیم‌گیری‌های درستی داشته باشد تا در زندگی انفرادی نیز بتواند امنیت و آسایش را تامین نماید.هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی

در دوران مجردی با توجه به شرایط و اقتضائات آن ممکن است فرد اوقات بیکاری بیشتری داشته باشد. در چنین شرایطی است که افکاری درباره مشکلات، تنهایی و مواردی از این دست به سراغ فرد می‌آید که می‌تواند در بلند‌مدت منجر به کاهش اعتماد به‌نفس وی شود. انتخاب هدف و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آن می‌تواند فرد را از ورطه افکار نامطلوب خارج کند و موجب پیشرفت و توسعه فردی نیز شود. هدف‌گذاری نیز می‌باید با توجه به ارزش‌ها و مهارت‌های فردی انجام شود. تحقق اهداف نیز با تقویت مهارت‌های فردی از قبیل مهارت‌های ارتباطی، مهارت حل مسئله و مهارت «نه» گفتن امکان‌پذیر است.