زبان انگلیسی تخصصی و عمومی / ضریب 2 و 3

1.متون روان‌شناسی لیندا لیل همۀ رشته‌ها
2.راهنمای لیندا لیل، ترجمۀ گنجی همۀ رشته‌ها
3.متون روان‌شناسی طالب‌زاده فقط رشتۀ مشاوره+لیندا لیل504
4.واژۀ ضروری توجه: ترجمه‌های مختلفی از این کتاب موجود است که همۀ آنها اشتباهات زیادی دارند.

آمار و روش تحقیق / ضریب 1 و 2


1.آمار و احتمالات کاربردی در روان‌شناسی، دلاور
2.روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، حسن زاده
3.روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، دلاور
4.مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی، دلاور