-- کمبود شدید وزن وزن کودک.کودکانی که در بدو تولد وزنشان کمتر از یک و نیم کیلو باشد کمتر شانس زنده ماندن دارند و اگر بماند عقب ماندگی در آنها شایعتر است.


-- بزرگی و کوچکی سر با انحراف معیار استاندارد مثبت و منفی 3 محیط سر در موقع تولد در نوزاد طبیعی نه ماهه 34-35 سانتی متر است.


-- بی اشتهایی شدید کودک یا اشکال در گرفتن پستان و شیر خوردن در هفته های اول زندگی و کم شدن قدرت و قوای عضلانی و کمبود واکنش نسبت به تحریکات.


--وجود حملات تشنجی و اسپاسم های نوزادان به خصوص بعد از گریه بصورت کشش و خمیدگی بدن در هفته ها یا ماه های اول زندگی تقریبا همیشه دلیل بر اختلالات عضئی مغز و عقب ماندگی های ذهنی است.

-- کمبود شدید و دیر نفس کشیدن نوزادان در زمان تولد (اولین تنفس کودک با گریه نوزاد مشخص می شود) ، فشار ملاج ها اکثرا نشانه ضربه های مغزی است.