دوستان عزیز سلام
علت اینکه این تاپیک رومیزارم اینه که درخیلی ازتاپیکها دیدم دوستانی از مجردبودن عذاب می کشیدندیادوست داشتند زودتر ازدواج کنند
توصیه آیت الله بهجت به دختران مجردوکسانیکه موقعیت ازدواج روندارندمداومت برخوندن نماز جعفر طیار هست که خیلی مجرب هست شرحش در مفاتیح آمده
موفق باشید