قابل توجه تمامی خانم های محترم
با توجه به روزهای بسیار حساس و پر استرس جام جهانی، نکاتی برای حفظ کانون گرم خانواده اراده می گردد:
1- در طول این ایام کنترل تلویزیون مال مرداس، حق مرداس، لطفا بیخودی ترش نکنید.
2- از تمام دوستان و اطرافیان خواهش کنید در طول این مدت زاییده، مزدوج و … نشوند.
3- بین دو نیمه زمان مناسبتری برای صرف شام و حرفهای عاشقانه س
وقت شناس باشید | وگرنه….
4- تکرار صحنه ها و خلاصه بازی “هم” برای مردا لذتبخشن
مثل سریالهای شبکه های — که شما نگاه میکنید!!
5- تا ۹۰ دقیقه میز جلوی تلویزیون نظافت نشه والله قارچ نمیزاره!
6- وقتی تیمشون گل خورد لبخند زیباتون رو از مردا دریغ کنید، سعی کنید وقتی مردا شادی کردن شماهم شادی کنید.
7- اونی که لباسش با بقیه فرق داره داوره!
8- استقلال و پرسپولیس تو جام جهانی با هم بازی ندارن!!!
9- تمامی بازیها در برزیل برگزار میشود لطفا دائم نپرسید کجاس؟!
با سپاس از همکاریتون...