گلی از شاخه اگر می‌چینیم
برگ برگ‌اش نکنیم و به بادش ندهیم
لااقل لای کتاب دلمان بگذاریم
و شبی چند از آن هی بخوانیم و ببوییم و معطر بشویم
شاید از باغچه کوچک اندیشه‌مان گل رویید ...
سهراب سپهری