سلام دوستان عزیزم خیلی دلم میخوادهمه دراین نعمت خدادادی تدبروتامل کنیم واقعاکلمات دربرابرتوصیفش ناچیزن