ساده‌ترين و زيباترين موسيقي براي شيرخواران لالايي مادر است. اکثر نوزادان و کودکان با شنيدن لالايي مادر به خواب مي‌روند و اين عمل به صورت واکنش شرطي در آنها به يادگار مي‌ماند.


نوع اين موسيقي لالايي در فرهنگ‌ه
اي مختلف متفاوت است اما همگي از احساس مادر به فرزند سرچشمه گرفته و سينه به سينه انتقال يافته است. صداي زنگ‌دار و اسباب‌بازي‌هاي ريتميک نوزاد را تا مدتي به خود مشغول مي‌سازد و در زماني که نوزاد رنگ‌ها را به صورتي مبهم و سايه‌وار مي‌بيند، گوش او به خوبي مي‌شنود. واکنش سريع در برابر صدا گوياي اين مدعا است.

در مراحل مختلف رشد، موسيقي به نوعي در شکل‌دهي شخصيت کودک اثر مي‌گذارد. نخستين صداها به صورت گريه و خنده ظاهر مي‌شود. در مواقعي کودک صدايي شبيه به قان و قون به کمک حنجره خود مي‌سازد. با پي بردن به وجود دست‌هاي خود به اشياي دور و برش ضربه وارد مي‌کند و از به صدا درآوردن آنها احساس نشاط و شادماني مي‌کند. بدون شک تمام اين علايم غريزي است و جلوگيري از اين تظاهرات در آنها ايجاد کمبود مي‌کند.در سنين بالاتر (مثلا دو سالگي) هنگامي که کودک قادر به تکلم و راه رفتن است، مي‌آموزد چگونه آوازي را تقليد کند، حتي اگر مفهومي‌ از آن نداشته باشد، به صورت تقليدي مي‌خواند. از آنجايي که موسيقي‌ به عنوان پديده اجتماعي و تربيتي در عصر حاضر شناخته شده است، از اين رو آشنايي و آموزش صحيح و به موقع مي‌تواند نقش موثري در روحيه و شخصيت کودکان داشته باشد و کودکان همراه با فعاليت‌هايشان در زمينه نقاشي، زبان و ورزش مي‌توانند به يادگيري موسيقي نيز بپردازند. موسيقي مي‌تواند قدرت تخيل و تمرکز کودکان را پرورش دهد، به آنان نظم و تربيت آموزد و لذت اجرا و شنيدن يک موسيقي خوب را به آنها هديه دهد

منبع:مجله سلامت