دیالوگ مختار در قسمت آخر سریال مختارنامه درباره "تزویر"امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است.

تزویر با لباس تقوا و دیانت به میدان می آید....

تزویر سکه ای دو روست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش

و چه خون دل ها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آیه خوان و به ظاهر متدین

یا ایها الذین آمَنوا، آمِنوا ...

تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند پس از غلبه شک نکنید گردنتان را خواهد شکست

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث