.
آقا شله زرد ما چی‌ شد پس ؟
ماه رمضون داره تموم می‌شه
طرح یاد اوری به منظور پخش نذورات !
.
.
روایت داریم تو جهنم ۲۰ دقیقه مونده به افطار ساعتا وایمیسته !
.

.
.
به سلامتی کسایی که تو ماه رمضون روزه میگرن فقط واسه خدا
نه واسه آب کردن چربیاشون.
.

آخ ترکیدم …
هیچی نگو دارم منفجر میشم …
(اولین جمله بعد از افطار)