عدد 19 عدد اول (قابل تقسیم به خود و عدد یک)

ترکیبی از عدد 1 اولین عدد و آخرین عدد 9 . میشه این رو به معنی این دانست که خداوند اول و آخر هست.

ابن عدد در تمام زبانهای دنیا به همین شکل نوشته میشود. هر دو عدد 1 و 9 .

این عدد دارای خصوصیات ریاضی ویژه ای هست از جمله مجموع عدد 9 و 10 که به توان یک رسیده اند 19 خواهد بود علاوه بر اون تفریق این دو عدد وقتی به توان 2 رسیده باشند باز هم عدد 19 رو به ما خواهد داد.

تعدادی از نمونه های ترکیبات علم ریاضی در قرآن:

بسم الله الرحمن الرحیم که هر سوره با آن آغاز میشود خود از 19 حرف تشکیل شده است.

قرآن از 114 سوره تشکیل شده یا 6--19

قرآن از 6346 آیه تشکیل 334--19

کلمه خدا 2698 بار در قرآن اومده 142--19

از جمع کردن تمام شماره آیاتی که در آن کلمه الله آمده 118123بدست میاید 6217--19
29 سوره از سوره های قرآن با پیشوند های مخصوصی شروع شده . هیچکس نمیدونه این کلمات برای چه هدف و منظوری به کار برده شده. 14 نوع از این کلمات در قرآن هست مثل الم ,الر, المص ... و غیره .به عنوان نمونه سوره بقره با الم شروع شده اگه تمام حروف ا ل م رو در این سوره بشماریم به تعداد 9899 میرسیم 521--19

این سیستم در تمام این 29 سوره با این کلمات وجود دارد و در حقیقت این نوشتها تقریبا نصف نوشته های قرآن رو تشکیل میدهد.

این جمله گالیله که در عین پر معنا بودن تشویق خیلی ها رو در زمان خودش برانگیخت ریاضیات زبانی هست که خداوند در آفرینش بکار برده است.

دریایی از تحقیقات علمی امروزه بیانگر این هست که عدد 19 مثل امضایی از طرف خداوند بر روی بیشتر آفریده های اوست.