هفده گل زیبا و عجیب


یک گلدان پر از گل هر مکانی را به شکلی باورنکردنی باروح و سرزنده می--کند. اما واقعیت این است که هدف اصلی این زیبایی ما انسان--ها نیستیم. شاید در وهله اول جذابیت گل--ها نه برای چشمان زیبا پسند بشر، که برای آن دسته موجوداتی تهیه و تدارک دیده شده که وظیفه حفظ بقاء گونه آنها را بر عهده دارند. بله منظورم حشرات یا پرندگانی هستند که جذب رنگ، شهد یا عطر و بوی گل شده و وظیفه--ی خطیر گرده افشانی گیاهان را خواسته یا ناخواسته برعهده می--گیرند. این وظیفه مبهوت کننده نتیجه تکامل شگفت--انگیز در رنگ یا شکل گیاهان است که سعی در جلب توجه هر چه بیشتر دارند. بعضی که حتی پا را فراتر از این نهاده و در مسیر این انقلاب تکاملی، شکل و ظاهری عجیب به خود گرفته--اند به طوری که شباهت--های عجیبی به دیگر جانوران یا موجودات تمثیلی پیدا نموده--اند.

در طبیعت شاید گل ارکیده از این نظر پیشتاز باشد. ارکیده یا گل ثعلب که در مناطق مرطوب و بویژه در جنگل--های بارانی یافت می--شود، گیاهی است با گونه--های متعدد، به طوری که تعداد گونه--هایش دو برابر پرندگان و چهار برابر پستانداران برآورد می--شود. رنگ گل--های ارکیده پر زرق و برق و پر جلوه بوده به طوری که حشرات و پرندگان را به راحتی جذب خود می--کند، این گل--ها در اصل نوید بخش شهدی خوش طعم و گوارا هستند. اما در مورد اشکال عجیب آنها می--توان گفت که روند تکامل این گیاه، بر مبنای نیاز به گرده--افشانی پی--ریزی شده و از این روی در طول این تکامل عجیب، اشکالی خاص از این گل بوجود آمده--اند که در نوع خود بسیار دیدنی و در عین حال خاص به شمار می--روند. بعضی از این گل--ها بیشتر میزبانی زنبورها را برعهده دارند و به همین دلیل باب طبع آنها آرایش یافته--اند، در حالی که دیگر گونه--ها در جهت گرده--افشانی توسط مرغان شهد خوار یا دیگر گونه--های حشرات تکامل پیدا کرده--اند.

البته در کنار این نیاز طبیعی، رنگ مبهوت کننده و تنوع زیستی آنها، دیگر مخلوق این جهان یعنی بشر را نیز مجذوب خود کرده، چرا که انسان همیشه و در همه حال تشنه--ی زیبایی بوده و خواهد بود. عاشقان حقیقی گل--های ارکیده این گونه--ی گیاهی را ارج می--نهند، چرا که اشکال زیبای آن که به نوعی یادآور دیگر موضوعات و مفاهیم بوده، خود معجزه--ای است از طبیعت که به شکلی باورنکردنی در قالب گل--های رنگارنگ رخ نموده است. در ادامه توجه شما عزیزان را به شماری از تصاویر این گل--های خاص و دیدنی جلب می--کنیم.

1. ارکیده--ی صورت میمونی (Dracula Simia)


2. ارکیده--ی پروانه--ای یا ارکیده--ی سر پرنده (Phalaenopsis)


3. ارکیده--ی چکشی (Drakaea)


4. لب چنگکی (Psychotria Elata)5. ارکیده--ی دختران رقصان (Impatiens Bequaertii)6. بامبلبی (Bumble bee) خندان (Ophrys Bomybliflora)


7. کودک در قنداق (Anguloa Uniflora)8. گل طوطی (Impatiens Psittacina)


9. غلاف دانه--ی گل میمونی (Antirrhinum)10. گل ارکیده مرغابی در حال پرواز(Caleana Major)


11. گل ارکیده--ای با تصویر سر یک ببر در قسمت میانی12. بیگانه--ی شاد (Calceolaria Uniflora)


13. گل ارکیده--ی فرشته (Habenaria Grandifloriformis)


14. گل ارکیده--ی روح مقدس یا ارکیده--ی فاخته (Peristeria Elata)


15. گل ارکیده با نقشی از یک بالرین16. ارکیده--ی حواصیل سفید (Habenaria Radiata)

17. دارت ویدر (Aristolochia Salvadorensis)

اگر با مجموعه فیلم--های جنگ--های ستاره--ای آشنا باشید پس شخصیت دارت ویدر را هم می--شناسید. این گل ارکیده هم به دلیل مشابهت ظاهری با این شخصیت به نام گل دارت ویدر خوانده می--شود.