امروزه روان درمانی شناختی – رفتاری (CBT) تا حد زیادی ، استاندارد شده است، به صورت های مختلف و به سهولت ارایه می شود، و حتی ممکن است طوری ارایه شود که خود درمانجویان به تنهایی بتوانند از آن استفاده کنند. در سال های اخیر ، CBT کامپیوتری 1(CCBT) به عنوان جایگزینی برای CBT معمولی ، که درمانگر ارایه می دهد،رواج یافته است. CBT کامپیوتری در قالب یک نرم افزار است که به صورت اینتراکتیو کار می کند و می توان آن را روی کامپیوتر شخصی،اینترنت،و تلفن های هوشمند با استفاده از تکنیک IVR​2 انجام داد . وزارت بهداشت بریتانیا استفاده از دو نرم افزار CCBT را توصیه می کند. اولین آنها Beating the Blues است که برای مدیریت افسردگی خفیف و ملایم به کار می رود ، و دومی ، Fear Fighter است که برای مدیریت وحشت زدگی و فوبیا مورد استفاده واقع می شود.

در Beating Blues (شکست دادن غم ها) یه ویدئوی معرفی 15 دقیقه ای و 8 جلسه ی اینتراکتیو یک ساعته وجود دارد. در بین جلسات (سشن ها) تکالیف خانگی داده می شود که قبل از رفتن به سشن بعدی باید انجام شود. این نرم افزار به درمانجویان کمک می کند تا خطاهای فکری را شناسایی کنند،افکار منفی را به چالش بکشند و باورهای منفی اصلی را تشخیص دهند. همچنین این نرم افزار راجع به روش های فکری سازگارانه تر کمک ها و توصیه هایی ارایه می دهد.

Fear Fighter (مبارزه با ترس) ، در واقع یک CBT نرم افزاری برای اختلالات فوبیک ،وحشت زدگی و اضطراب است که به 9 مرحله تقسیم می شود. در طول استفاده از آن می توان از خدمات پشتیبانی تلفنی یا ایمیلی که افراد متخصص ارایه می دهند،بهره برد.این نرم افزار به درمانجویان کمک می کند تا مشکلات خود را بشناسند ، واقع بینانه مشخص کنند که از روان درمانی چه انتظاراتی دارند و با خود – اکتشافی بر دستاورد های خود نظارت داشته باشند.

در باره CCBT و مقایسه آن با سایر روش های مداخله بالینی ؛ تحقیقات زیادی نشده است ولی همین تحقیقات اندک نشان می دهند که انواع روش های CCBT مفید واقع می شوند. یکی از پژوهش ها ی انجام شده در سال 2004 نشان داده است که Beating Blues در درمان افسردگی و اضطراب بهتر از درمان هایی است که پزشکان عمومی ارایه می دهند.1-Computerized CBT(CCBT)
2-Interactive voice response (IVR)

منبع: آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5 ، مهدی گنجی