یک توپ بسکتبال تو دست من تقریباً 19 دلار می ارزه
یک توپ بسکتبال تو دست مایکل جوردن تقریباً 33 میلیون دلار می ارزه
چون ، بستگی داره تو دست کی باشهیک توپ بیس بال تو دست من شاید 6 دلار بی ارزه
یک توپ بیس بال تو دست راجر کلمن 4.75 میلیون دلار می ارزه چون ، بستگی داره تو دست کی باشه


یک راکت تنیس تو دست من بدون استفاده است
یک راکت تنیس تو دست آندره آقاسی میلیونها می ارزه چون ، بستگی داره تو دست کی باشهیک عصا تو دست من می تونه یه سگ هار رو دور کنه
یک عصا تو دست موسی دریای بزرگ رو می شکافه چون ، بستگی داره تو دست کی باشه


یک تیرکمون تو دست من یک اسباب بازی بچگانه است
یک تیرکمون تو دست داوود یک اسلحه قدرتمنده چون ، بستگی داره تو دست کی باشه


دوتا ماهی و پنج تیکه نون تو دست من دوتا ساندویچ ماهی میشه
دوتا ماهی و پنج تیکه نون تو دستای عیسی هزاران نفر رو سیر میکنه چون ، بستگی داره تو دست کی باشه


همونطور که می بینی، بستگی داره تو دست کی باشه
پس دلواپسی ها، نگرانی ها، ترس ها، امیدها، رویاهاخانواده ها و نزدیکانت رو به دستان
خدا بسپار
چون بستگی داره تو دست کی باشه