سلام مرسییی
آره موافقم که اگه سر وقت بخونم همیشه میخونم حالا از امشب شروع میکنم تا 40 روز
امروز 28 تیر است تا 8 تم شهریور سعیمو میکنم بعد میام اینجا میگم هر روز بتونم اطلاع میدم ممنون از همتتون