در برخی موارد، برخی افراد درخواست هایی از شما دارند که غیرمنطقی هستند و شما می خواهید آنها را رد کنید. در زیر پیشنهاداتی برای چگونگی این کار می دهیم:

توصيه‌هايي براي " نه‌" گفتن


مطمئن شويد كه چه مي‌خواهيد، آيا مي‌خواهيد بگوييد "بله" يا "نه". اگر مطمئن نيستيد بگوييد كه بايد درموردش فكر كنيد و زمانی را براي دادن پاسخ خود مشخص كنيد.

اگر مطمئن نيستيد كه چه چيزي از شما خواسته شده، توضيح بيشتري بخواهيد.

تا جايي‌كه مي‌توانيد پاسخ كوتاهي داده و از دادن توضيحات طولاني و آوردن دلايل زياد خودداري كنيد.

از عباراتي با ضمير "من" استفاده كنيد و به‌جاي سرزنش يا محكوم كردن ديگري به مطرح كردن موضوع بپردازيد.

به جاي عباراتي مانند "فكر نمي‌كنم بتوانم ...." از كلمه "نه" استفاده كنيد.

به‌جاي قضاوت كردن، مواردي را كه وجود دارد مطرح كنيد.

درخواست خود را به‌صورت واضح و مستقيم بيان كنيد.

سعي كنيد حركات غير كلامي‌تان با پيامي كه مي‌دهيد همخواني داشته باشد.

به‌جاي گفتن "نمي‌توانم" ، بگوييد "اين ‌كار را نخواهم كرد."

گاهي مجبوريد امتناع خود از انجام آن كار را چند بار تكرار كنيد.

در اين صورت به جاي اينكه هر بار دليل جديدي بياوريد، "نه" گفته و همان دليل قبلي را تكرارکنید.

اگر عليرغم اينكه چند بار نه گفتيد فرد مقابل به اصرار خود ادامه داد، سكوت كرده يا موضوع صحبت را تغيير دهيد. در موارد بحراني حتي مي‌توانيد به گفتگوي خود پايان دهيد.

افراد منفعل گاهي حتي وقتي با چيزي مخالف هستند، براي آرام نگه داشتن شرايط، تظاهر به موافقت مي‌كنند، براي مثال لبخند زده، سرشان را تكان داده يا به‌دقت گوش مي‌كنند. در‌حالي‌كه لازم‌ است به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مخالفت خود را نشان دهند.

لزومي ندارد كه احساس گناه كنيد. شما رسالت نداريد به هر قيمتي كه شده تمام مشكلات ديگران را حل كرده يا همه را خوشحال كنيد.

اگر حتما مي خواهيد به فرد مقابل كمك كنيد، مي‌توانيد پيشنهاد خود را به او بگوييد.

بايد در نظر داشت كه رفتار جرأت‌مندانه هميشه ضرورتا فرد را در رسيدن به اهداف خود موفق نمي‌سازد.

تكنيك هاي خاص رفتار جرات مندانه

صفحه خط خورده:
به جای بحث کردن یا توضیحات بیشتر پاسخ خود را مرتبا“ تکرار کنید (بی توجهی به بازارگرمی)

خلع سلاح:
برخی افراد برای متقاعد کردن دیگران و وادارکردن انها به انجام کاری ار انتقاد منفی و تحقیر استفاده میکنند .(بچه ننه)

استفاده از كمترين پاسخ موثر:
رفتارهای جرات مندانه را میتوان از نظر شدت رفتاری و اثری که روی دیگران میگذارد از کم به زیاد درجه بندی نمود.

جرات مندي افزاينده:
درصورتی که رفتار جرات مندانه خاصی فرد را به هدف خود نرساند میتوان شدت آن رفتار را افزایش داد (سیگار)

منبع