سلام.

چند روزه احساس خیلی بدی دارم به خانواده. فکر میکنم هیچ چیزی مثل سابق نیست. البته سابق بیشتر جرو بحث پدر مادرم بود اما الان کل اعضا از هم دور شدیم
چند ساله فقط من ازشون دور شدم و همش توی اتاق خودم هستم و فقط با کامپیوتر کار میکنم چون شغلمه. وقتی هم میشینم فراموش میکنم ساعت چنده، کی وقت ناهاره و بارها غذامو پای کامپیوتر خوردم..

یکساله داداشم مثل من شده. در اتاقشم میبنده حتی و یا بیرون میره فقط... پدرمم که مدتیه کمتر توجه میکنه
هدفمو مشخص کردم توی زندگی ( فقط کار ، کار کار ) ، اما وقتی این چیزارو میبینم میریزم توی خودم و نمیتونم چیزی بگم. اخلاقم عوض میشه، عصبی میشم و میخوام یجوری بفهمونم بهشون
4