بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي )پذيرش براساس سوابق تحصيلي ) موضوع قانون سنجش پذيرش و دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 10/6/92 مجلس محترم شوراي اسلامي (مرداد ماه سال 1393) مي رساند، كه ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتي از روز چهارشنبه مورخ 15/05/93 آغاز و در روز دوشنبه20/05/93 پايان مي پذيرد.
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته (100رشته محل) براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي اقدام نمايند
. با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال مي‌باشد، با مراجعه به سايت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 106.000 (يكصدوشش هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

تذكرمهم: داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1393 ثبت نام نموده اند لاكن درجلسه آزمون غائب بوده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده اند نيازي به ثبت نام مجدد در اين مرحله را ندارند. ومي توانند انتخاب رشته نمايندمگر اينكه متقاضي انتخاب رشته درگروه ياگروههاي آزمايشي علاوه برگروه آزمايشي ثبت نامي خود باشند.توضيحات لازم دراين خصوص دردفترچه راهنماي مذكور كه درتاريخ 15/5/93 برروي سايت سازمان قرار خواهد گرفت درج شده است.

دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري 1393روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور