بسم الله الرحمن الرحیم

علي ابن ابيطالب (عليه السلام) در معرفي گروهي فرمود: شيطان، ابتدا از راه مكروهات و آن‏گاه از راه معاصي صغيره و سپس از راه معاصي كبيره در دل انسان نفوذ مي‏ كند و وقتي نفوذ كرد، در حريم دل آشيانه ساخته، لانه مي كند و به تدريج تخم‏ گذاري مي نمايد و اين تخم‏ ها تبديل به جوجه مي شود و او جوجه هاي خود را مي پروراند؛ آن‏گاه فضاي دل، جاي طيور شيطنت مي شود و چنين انساني، مجري دستورهاي شيطان مي‏ شود؛ به طوري كه شيطان با چشم اين‏ها نگاه مي كند و با زبان اين‏ها سخن مي‏ گويد و انسان مجبور مي شود كه زبان را در اختيار ابليس قرار دهد؛ زيرا زمام فرمان و اراده، در دست ديگري است.(برگرفته از کتاب انتظاربشرازدين،حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، ص105)


قرآن میفرماید: وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبين

و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است بقره آیه 168


خطوات" جمع" خطوة" به معنى گام و قدم است و خطوات شيطان گام‏هايى است كه شيطان براى وصول به هدف خود و اغوای مردم بر مى دارد.


پس ما باید بسیار مواظب باشیم زیرا شیطان قدم به قدم و آرام آرام سیاست فریبکارانه اش را اجرا می کند. وقتی کاری بصورت تدریجی اتفاق می‏افتد ممکن است ما اصلا متوجه وقوعش نشویم کما اینکه هنگام روشن هوا ما نمی‏توانیم دقیقا بگوییم کی هوا روشن شد.

تمام کسانی که بزهکار هستند ودچار جنایات بزرگ شده اند در بدو تولد اینگونه نبوده اند بلکه در یک سیر تدریجی به این نقطه رسیده اند. به عنوان مثال شخصی که معتاد است طی مراحلی معتاد شده است ککه ممکن است به این شکل بوده باشد:

قدم اول دوست شدن با افراد سیگاری است.


گام دوم اصرار دوستان برای استعمال سیگار بصورت امتحانی و تفریح است و بعد از مدتی معتاد شدن به سیگار

در گام سوم به صورت تماشاچى در يك جلسه مصرف مواد مخدر شركت مى كند و انجام اينكار را ساده مى شمارد.

گام چهارم استفاده از مواد مخدر به عنوان رفع خستگى و يا درمان بيمارى و مانند آن است.

گام پنجم استفاده از اين مواد به صورت كم و به قصد اينكه در مدت كوتاهى از آن صرفنظر كند.

سرانجام گامها يكى پس از ديگرى برداشته میشود و شخص به يك معتاد سخت و بينوا در مى آيد.

قرآن در مراحل زیر به سیاست های فریبکارنه شیطان اشاره می کند

مرحله اول:
القاى وسوسه است- چنانکه شیطان برای فریب آدم وحواء اول از القای وسوسه شروع کرد( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطان)شیطان آدم وحوا را وسوسه کرد( اعراف آیه 20)

مرحله دوم:
در مرحله دوم تماس مى گيرد. إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطان (زمانی که شیطان با آنها تماس گیرد)اعراف آیه 201

مرحله سوم:
مرحله سوم در قلب فرو مى رود. «فى صدور الناس» آنكه همواره در سينههاى مردم وسوسه مى كند (ناس آیه 5)

مرحله چهارم:
مرحله چهارم در روح مى ماند همسایه انسان می شود. «فهو له قرين»شیطان همسایه او می شود (زخرف آیه 36)

مرحله پنجم:
انسان را عضو حزب خود قرار مى دهد. «حزب الشيطان» مجادله آیه 19

مرحله ششم:
سرپرست انسان مى شود. «و من يتخد الشيطان ولياً....» کسی که شیطان را به عنوان سرپرست خود قرار داد....«8»نساء آیه 119

مرحله هفتم:
انسان خود يك شيطان مى شود( شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ) انعام آیه 112