با سلام.دختري هستم 25 ساله كه مدت دو سال و نيمه كه با پسري دوست هستم.ايشون قراره تا چند ماه ديگه به همراه خانواده به خواستگاري بيان.مشكلي كه وجود داره اينه كه با وجود اين كه عاشقانه فرد مقابلم رو دوست دارم و هميشه تو زندگيم منتظر اين لحظه بودم اما هر چي به زمان خواستگاري نزديكتر ميشم اضطراب و استرسم بيشتر ميشه وخيلي اذيتم ميكنه.مي خواستم كمكم كنيد.اين استرس ها طبيعي هستن يا نه؟ لطفا كمكم كنيد.