سلام

گاهی پیدا میشه ،البته ظاهرا جدیدا زیاد پیدا میشن افرادی که دراای مالیخولیای ذهنی هستن ، به همه چیز بدبین هستن ،هر رابطه ، تکنولورژی رفتار کلا هرچیزی رو منفی میبینن وشاید سیاه
اینجور ادمها چه مسن چه جوونی که چندین ساله به این شرایط زندگی کرده و تو وجودش نهادینه شده و دسته خودشون نیست، حرفا و داستان ها و ادمهای بدتر از خودشون روشون تاثیر دارن
اینجور ادما با این رفتارشون اصولا موجب ازردگی روح و ذهن ادم میشن چون دیدشون به همه چیز بده

با اینجور ادمها مخصوصا اگه از نزددیکان باشن باید چه طوری زندگی و رفتار کرد تا اسیب ندید و دچار افتگی ذهنی و روحی نشد ؟