انجام چند دقيقه ورزش مي‌تواند باعث بهبود فعاليت‌هاي علمي كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي شود.

به گزارش جام جم آنلاين از وزارت بهداشت، محققان دانشگاه ايالتي ميشيگان با انجام بررسي‌هاي خود دريافتند كه كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه – بيش فعالي، با انجام يك جلسه تمرينات ورزشي، بهتر مي‌توانند بر روي فعاليت‌هاي درسي و كارهاي خود تمركز كنند.

براساس اين گزارش، محققان 40 كودك هشت تا 10 ساله را كه نيمي از آنها مبتلا به «بيش فعالي» بودند را وادار به 20 دقيقه راه رفتن سريع بر روي تردميل و يا خواندن در حالي كه نشسته‌اند كردند و سپس با ملزم ساختن آنها به درك يك مطلب خواندني كوتاه انجام دادن يك آزمون رياضي مشابه آزمون‌هاي استاندارد و انجام يك بازي كامپيوتري ساده دريافتند كه فعاليت بدني نقش مهمي در كنترل و مهار بيقراري و افزايش تمركز آنها دارد.

نتايج حاصل از اين گزارش ضمن بيان اين كه كودكان مورد مطالعه هر دو تست را پس از انجام ورزش بهتر انجام دادند، مي‌افزايد: فعاليت ‌هاي بدني مي‌تواند بعنوان يك ابزار غير دارويي در درمان نقص توجه و بيش فعالي كودكان مؤثر باشد و اين مطالعه براي اولين بار به روانشناسان توصيه مي‌كند كه جهت بهبود اين كودكان فعاليت بدني آنها را افزايش دهند.

منبع: