تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)

تالار همیاری نسبت به محتویات تبلیغات مسئولیتی ندارد.

تبلیغات ads مشاوره قبل از ازداج مشاوره تلفنی شبانه روزی
اشعــآر یغمـآ گلرویی زمان کنونی: 
کاربران در حال بازدید این موضوع: برای دسترسی به این بخش باید ورود کنید
نویسنده:aram-75
آخرین ارسال:ترنم خانووم
پاسخ ها 6

اشعــآر یغمـآ گلرویی

حالت موضوعی | حالت خطی
 1. ارسال:1#
  [ ما رُ ببخشین ! آقای دیکتاتور ! ]  ما رُ ببخشین‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  گمون‌ می‌کردیم‌ آدمی‌ْزاد آزاد به‌ دُنیا میادُ
  حق‌ِ داره‌ گاهی‌ وقتا کلّه‌ش‌ُ کار بندازه‌ !
  گمون‌ می‌کردیم‌ ، غیرِ قصّه‌های‌ مادربزرگ‌
  جای‌ دیگه‌یی‌ هم‌ می‌شه‌ با دیو جنگید !
  گمون‌ می‌کردیم‌ ،
  هیچ‌کس‌ اون‌ پرنده‌ی‌ زیتون‌ به‌ منقارُ شکار نمی‌کنه‌ !
  گمون‌ می‌کردیم‌ آدمیم‌ُ این‌ اشتباه‌ِ بزرگی‌ بود...

  ما رُ ببخشین‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  نباید از سنگینی‌ چکمه‌هاتون‌ گِله‌ می‌کردیم‌ !
  خُب‌ آدم‌ شونه‌ داره‌ واسه‌ همین‌ چکمه‌ها دیگه‌ ! مگه‌ غیرِ اینه‌؟
  تازه‌ نه‌ مگه‌ دستامون‌ُ واسه‌ این‌ داریم‌ که‌
  قُل‌ُ زنجیرا تو گوشه‌ی‌ سلّولای‌ نَمور زنگ‌ نزنن‌؟
  نه‌ مگه‌ سینه‌ی‌ آدما جون‌ می‌ده‌ واسه‌ این‌ که‌
  سربازا ماشه‌ی‌ تُفنگاشون‌ُ رو بِهِشون‌ بِچِکونن‌؟

  پَس‌ از چی‌ِ این‌ دوتا آدم‌
  که‌ به‌ تیرکای‌ چپ‌ُ راستم‌ بَستین‌ ،
  مُدام‌ نعره‌ می‌زنن‌: زنده‌باد آزادی‌ ؟
  اصلاً آزادی‌ چیه‌؟ آقای‌ دیکتاتور؟
  کی‌ همچی‌ تُخم‌ِ لَقّی‌ُ کاشته‌ تو دهن‌ِ آدمی‌ْزاد؟
  پَس‌ این‌ همه‌ زندون‌ُ باطوم‌ُ تُفنگ‌ُ واسه‌ چی‌ ساختن‌؟
  که‌ آدما وِل‌ وِل‌ بگردن‌ُ هَرجور خواستن‌ فکر کنن‌؟
  که‌ تموم‌ِ شکنجه‌گرا بِرَن‌ سُماق‌ بِمِکن‌؟
  خُدا نیاره‌ اون‌ روزُ ! آقای‌ دیکتاتور !
  دیگه‌ سنگ‌ رو سنگ‌ِ دنیا بَند نمی‌شه‌ ! می‌شه‌؟
  معلومه‌ که‌ نمی‌شه‌ !
  نمی‌خوام‌ حتّا به‌ همچین‌ روزی‌ فکر کنم‌...

  پس‌ این‌ سربازای‌ نازنین‌ کجا موندن‌؟
  چرا نمیان‌ کارُ تموم‌ کنن‌؟
  یه‌ ساعته‌ هَر سه‌مون‌ُ بستن‌ به‌ تیرک‌ُ رفتن‌ ناشتایی‌ !
  نوش‌ِ جونشون‌ !
  نوش‌ِ جونشون‌ امّا صدای‌ این‌ دوتا دیوونه‌ کلافه‌م‌ کرده‌ !
  دارن‌ یه‌ آواز درباره‌ی‌ برابری‌ می‌خونن‌ !
  درباره‌ی‌ کارگرا وُ کشاورزا !
  چه‌ حرفایی‌ که‌ تو آوازشون‌ نمی‌زن‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  می‌گن‌ ارباب‌ بایس‌ زمینش‌ُ
  بین‌ِ رعیت‌ قسمت‌ کنن‌ !
  چه‌ مزخرفاتی‌ !
  زبونم‌ لال‌ اگه‌ محصول‌ِ زمینی‌ که‌ آدم‌ بذرش‌ُ کاشته‌
  مال‌ِ خودش‌ باشه‌ ،
  پَس‌ اون‌ وَخ‌ اربابا چی‌کاره‌اَن‌؟
  اگه‌ اربابی‌ نباشه‌ ،
  کی‌ خون‌ِ رعیت‌ُ تو شیشه‌ کنه‌؟
  کی‌ دخترای‌ دِه‌ُ تو شب‌ِ عروسی‌شون‌ صاحب‌ بشه‌؟
  بدون‌ِ ارباب‌ زمینی‌ دیگه‌ نیس‌ که‌ محصول‌ بده‌ !
  اگه‌ شلّاق‌ِ اربابا نباشه‌ که‌
  تو دهات‌ سنگ‌ رو سنگ‌ بَند نمی‌شه‌ ! می‌شه‌؟
  معلومه‌ که‌ نمی‌شه‌ !

  اصلاً این‌ زمونه‌ هَر کی‌ هَر کی‌ شُده‌ !
  جوونا تا کتاب‌ می‌خونن‌ ،
  می‌خوان‌ زیرُرو کنن‌ دُنیا رُ !
  کتاب‌ چیزِ خونه‌آتیش‌زنیه‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  ما هَم‌ سیاه‌ِ یه‌ کتاب‌ِ کوفتی‌ شُدیم‌ !
  یه‌ کتاب‌ِ قرمز ،
  که‌ عکس‌ِ یه‌ پیرِمَردِ ریش‌ سفیدِ تُپُل‌ رو جِلدِش‌ بود !
  اِسمش‌ تو خاطرم‌ نیست‌ !
  یکی‌ از همین‌ جوونا با خودش‌ آوُرده‌ بود کارخونه‌ وُ
  حرفای‌ شیش‌ مَن‌ یه‌ غازی‌ می‌زَد ،
  درباره‌ی‌ این‌ که‌ کارگرا بایس‌ تو سودِ کارخونه‌ شِریک‌ بشن‌ !
  ...نه‌ ! چِریک‌ نه‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  گفتم‌ شِریک‌ !
  می‌دونم‌ شُما از کلمه‌ی‌ چِریک‌ متنفّرین‌ !
  منم‌ این‌ کلمه‌ی‌ لاکردارُ بارِ اوّل‌ تو کارخونه‌ شنیدم‌ !
  کی‌ گمون‌ می‌کرد قاطی‌ِ چریکا بِشم‌؟
  من‌ رُ ببخشین‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  می‌دونم‌ شُما فقط‌ چریکای‌ تیربارون‌ شُده‌ رُ دوس‌ دارین‌...

  آها ! سربازا دارن‌ می‌رِسن‌ !
  قربون‌ِ قدماشون‌ بِرَم‌ !
  دارن‌ به‌ خط‌ می‌شن‌ تا کارُ تموم‌ کنن‌ !
  این‌ دوتا که‌ کنارِ منن‌ دارن‌ رو به‌ جوخه‌ داد می‌زنن‌:
  عدالت‌ ! عدالت‌ ! عدالت‌...
  عدالت‌ دیگه‌ چه‌ کوفتیه‌؟ آقای‌ دیکتاتور !
  هااا ! منظورشون‌ همون‌ فرشته‌ی‌ چاقوکشی‌ِ
  که‌ دائم‌ یه‌ ترازو دستشه‌؟
  همون‌ که‌ مث‌ِ زندونیا یه‌ چِش‌ْبند داره‌؟
  چِش‌ْبندش‌ مث‌ِ چِش‌ْبَندی‌ِ که‌ تو زندون‌ به‌ چش‌ِ ما می‌زَدَن‌ !
  می‌دونم‌ شُما چِش‌ِ اون‌ُ بستین‌ُ
  میخش‌ کردین‌ به‌ دیوارِ دادگاهتون‌ !
  همون‌ دادگاهی‌ که‌ حکم‌ِ اعدام‌ِ ما رُ توش‌ مُهر کردن‌ !
  آخ‌ ! که‌ چه‌ چیزِ کلَکیه‌ این‌ ترازو ، این‌ عدالت‌...
  تا اون‌جا که‌ من‌ یاد گرفتم‌ ،
  یه‌ کیلو طلا از یه‌ کیلو گندم‌ سنگین‌تَره‌ !
  خیلی‌ سنگین‌تَر...

  سربازای‌ دلاورُ باش‌ !
  زانو زَدَن‌ُ ما رُ نشون‌ کردن‌ !
  یه‌ فرمونده‌ که‌ پرنده‌ها کلّی‌ فضله‌ رو شونه‌هاش‌ انداختن‌ ،
  کنارشون‌ وایساده‌ وُ دستش‌ُ بُرده‌ بالا !
  ما رُ ببخشین‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  این‌ دوتا احمقم‌ ببخشین‌
  که‌ به‌ شُما بَدُ بی‌راه‌ می‌گن‌ !
  ما عَوَضی‌ فکر می‌کردیم‌ ،
  حق‌ داریم‌ واسه‌ خودمون‌ تصمیم‌ بگیریم‌ !
  عَوَضی‌ فکر می‌کردیم‌ حَق‌ داریم‌ نفس‌ بکشیم‌ !
  هیشکی‌ بی‌اجازه‌ی‌ شُما هیچ‌ حقّی‌ نداره‌ !
  اصلاً اوّل‌ شُما ، دوّم‌ خُدا ! آقای‌ دیکتاتور !
  حالاشَم‌ شرمنده‌ایم‌ که‌ دوازده‌تا از فشنگاتون‌ ،
  قرارِ صرف‌ِ نفله‌ کردن‌ِ ما بشه‌ !
  کاش‌ می‌گفتین‌ دارِمون‌ بزنن‌ !
  این‌جوری‌ خَرجتون‌ سَبُک‌تَر می‌شه‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  حیف‌ِ اون‌ فشنگای‌ طلایی‌ِ خوش‌ْگِل‌ !
  حیف‌ِ اون‌ فشنگا...

  حالا فرمونده‌ دستش‌ُ آوُرد پایین‌ُ داد زَد:
  آتش‌ !
  یه‌ نور از تُک‌ِ تُفنگا تُتُق‌ کشیدُ
  یهو تَنَم‌ داغ‌ شُد !
  چه‌ حِس‌ِ عجیبی‌ ! آقای‌ دیکتاتور !
  مَمنون‌ که‌ این‌ حِس‌ُ بِهِم‌ دادین‌ !
  مَمنون‌ که‌ اجازه‌ دادین‌ ،
  گلوله‌ خوردن‌ُ قبل‌ِ مُردن‌ تجربه‌ کنم‌ !
  دارَم‌ نَم‌ نَمَک‌ بی‌حِس‌ می‌شم‌ !
  فرمونده‌ تپانچه‌ش‌ُ کشیده‌ داره‌ میاد سُراغم‌ !
  شرمنده‌اَم‌ !
  شرمنده‌اَم‌ که‌ با همون‌ گلوله‌ها نَمُردم‌ !
  من‌ُ ببخشین‌ !
  آقای‌ دیکتاتور !
  اشتباه‌ گمون‌ کرده‌ بودم‌ که‌ تو یه‌ تخت‌ِ فنری‌ُ
  میون‌ِ ملافه‌های‌ تمیز می‌میرم‌ !
  همچی‌ سَگ‌جونم‌ ،
  که‌ بایس‌ با تیرِخلاص‌ خلاصم‌ کنن‌...

  خونم‌ُ باش‌ که‌ رَوون‌ شُده‌ رو کف‌ِ میدون‌ِ تیر !
  سایه‌ی‌ فرمونده‌ رو باش‌ رو خونا !
  دستش‌ُ باش‌ !
  داره‌ با تپانچه‌ میاد بالا !
  انگشتش‌ُ باش‌ !
  انگار می‌خواد بچکونه‌ ماشه‌ رُ !

  ما رُ ببخشین‌ !
  ببخشین‌ !
  ببخشین‌ !
  آقای‌ دیکتاتور...

  [ زمزمه‌های‌ یک‌ اعدامی‌ ]
  من یاد تو را تا کردم
  و لای آن کتابِ حافظ روی میــز که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم
  آری خوب می دانم که دیگر نیستی!
  ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟
  پاسخ با نقل و قول

 2. اشعــآر یغمـآ گلرویی  سپاس شده توسط ترنم خانووم

 3. ارسال:2#
  [ ما رُ ببخشین ! آقای دیکتاتور ! ]  نگاهت‌ُ باهام‌ قسمت‌ کن‌ ! دختر !
  تا کی‌ می‌خوای‌ وِیلون‌ باشی‌ تو این‌ خیابونا؟
  من‌ همون‌ امیرزاده‌یی‌اَم‌ که‌ قرار بود با اسب‌ بیادُ
  دخترِ شاه‌پریون‌ُ از چنگ‌ِ جادوگر نجات‌ بده‌ !

  اسبم‌ُ با این‌ موتورِ قراضه‌ تاخت‌ زَدَم‌ !
  آخه‌ دیگه‌ خیلیا تو این‌ شهر ،� دیدن‌ِ یه‌ اسب‌سوارُ خوش‌ ندارن‌ !
  لباس‌ِ بُته‌جقّه‌م‌ُ دادم‌ یه‌ دس‌ لباس‌ِ جین‌ گرفتم‌ !
  آخه‌ آدم‌ با لباس‌ِ بته‌جقّه‌ ،�
  تو این‌ شهر تابلو می‌شه‌ !

  می‌خوام‌ تموم‌ِ فالای‌ حافظ‌ُ از بچّه‌های‌ پاپتی‌ بخرم‌ُ
  چراغ‌ِ تموم‌ِ چهاراه‌ها رُ سبز کنم‌ُ
  رو همه‌ی‌ تابلوهای‌ ورود ممنوع‌ عکس‌ِ یه‌ کبوترِ سفیدُ بِکشم‌ !

  رؤیاهات‌ُ باهام‌ قسمت‌ کن‌ ! دختر !
  غصّه‌هات‌ُ
  دوا وُ سُرنگت‌ُ
  حتا ویروسای‌ ایدزی‌ُ که‌ تو خونت‌ شناوَرَن‌ !
  نگو خیلی‌ دیر شُده‌ واسه‌ سَر رسیدنم‌ !
  نگو سَرِ چهارراه‌ِ اوّل‌ آجانا جلبم‌ می‌کنن‌ !
  منی‌ که‌ خورشید پَس‌ِ پیرهنم‌ خونه‌ داره‌ رُ
  از چندتا ستاره‌ی‌ حَلَبی‌ نترسون‌ !
  عطرِ روسریت‌ُ باهام‌ قسمت‌ کن‌ ! دختر !
  بشین‌ تَرک‌ِ این‌ موتور تا باورم‌ کنی‌ !
  من‌ همون‌ امیرزاده‌یی‌اَم‌ که‌ قرار بود با موتور بیادُ
  تموم‌ِ دخترای‌ وِل‌ْگردُ
  از چنگ‌ِ عشقای‌ دروغی‌ نجات‌ بده‌ !


  [ امیــرزاده ]
  من یاد تو را تا کردم
  و لای آن کتابِ حافظ روی میــز که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم
  آری خوب می دانم که دیگر نیستی!
  ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟
  پاسخ با نقل و قول

 4. اشعــآر یغمـآ گلرویی  سپاس شده توسط ترنم خانووم

 5. ارسال:3#
  [ ما رُ ببخشین ! آقای دیکتاتور ! ]  تو پینه‌های‌ دست‌ِ هیزم‌شکن‌ِ پیر ،
  هزارتا جنگل‌ِ تن‌ْسبز مُرده‌ بود !
  خودشَم‌ نمی‌دونس‌ چرا ،
  ماتش‌ بُرده‌ از قشنگی‌ِ اون‌ درخت‌ِ ماگنولیا !
  تَبَرش‌ُ رو به‌ درخت‌ بالا بُرد امّا ،
  عطرِ گُلای‌ سفید دل‌ُ دستش‌ُ لرزوند !
  یه‌ چیزِ گُم‌ شُده‌ رُ تو خودش‌ پیدا کرد !
  چیزی‌ که‌ تا حالا بِهِش‌ برنخورده‌ بود !
  مُچ‌ِ دستش‌ُ گُذاشت‌ رو یه‌ قلوه‌ سنگ‌ُ
  با دست‌ِ دیگه‌ش‌ تبرُ پایین‌ آوُرد...

  حالا پیره‌مَردِ تک‌ْدست‌ِ عاشقی‌ ،
  کنارِ اون‌ درخت‌ِ ماگنولیا زنده‌گی‌ می‌کنه‌
  که‌ رازِ عطرِ گُلای‌ سفیدُ
  بهتر از هر کسی‌ تو دنیا می‌دونه‌ !


  [ هیزم شکن ]
  من یاد تو را تا کردم
  و لای آن کتابِ حافظ روی میــز که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم
  آری خوب می دانم که دیگر نیستی!
  ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟
  پاسخ با نقل و قول

 6. اشعــآر یغمـآ گلرویی  سپاس شده توسط ترنم خانووم

 7. ارسال:4#
  [ ما رُ ببخشین ! آقای دیکتاتور ! ]  نئون‌ِ مغازه‌ها تو بارون‌،
  عینهو بُراده‌های‌ رنگین‌ْکمون‌...

  راست‌ِ دلم‌ُ گرفتم‌ دارم‌ می‌رَم‌ ، می‌رَم‌ ، می‌رَم‌...
  پِی‌ِ قَدَمایی‌ که‌
  خسته‌گی‌ تو کارشون‌ نیس‌ !

  نئون‌ِ مغازه‌ها تو بارون‌،
  عینهو بُراده‌های‌ رنگین‌ْکمون‌...

  پاک‌ زده‌ به‌ کلّه‌ی‌ اَبرا !
  امشب‌ تو هَر صدای‌ تُرمُزی‌ یه‌ گُربه‌ می‌میره‌ !
  امشب‌ تو دِل‌ِ هَر آسمون‌قُرُمبه‌یی‌ ،
  یه‌ سَرو ، خاکستر می‌شه‌ !
  من‌ امّا خیس‌ِ خیس‌ پِی‌ِ طاقی‌ِ اَبروهای‌ تواَم‌ !

  نئون‌ِ مغازه‌ها تو بارون‌،
  عینهو بُراده‌های‌ رنگین‌ْکمون‌...

  رفتم‌ تو نخ‌ِ این‌ قطره‌ها ،
  که‌ چِک‌ چِک‌ که‌ از چِش‌ِ اَبرا می‌ریزن‌ بیرون‌ !
  این‌ زمونه‌ دوزاری‌تَر از اون‌ بود
  که‌ تو رُ ندیده‌ بمیرم‌ !

  نئون‌ِ مغازه‌ها تو بارون‌،
  عینهو بُراده‌های‌ رنگین‌ْکمون‌...

  تموم‌ِ عمرم‌ُ مُف‌ گُفتم‌ُ مُف‌ شِنُفتم‌ ،
  اونم‌ تو شهری‌ که‌ آدماش‌ ،
  بدون‌ِ چتر از خونه‌هاشون‌ بیرون‌ نمی‌زنن‌ !
  دیگه‌ هیشکی‌ دل‌ُ دماغش‌ُ نداره‌ تو بارون‌ پرسه‌ بزنه‌ !
  ولی‌ من‌ هنوزم‌ بی‌کلّه‌ترین‌ عابرِ زیرِ بارونم‌ !
  بارون‌ که‌ میاد می‌رَم‌ تو جلدِ خودم‌ُ
  دلم‌ُ تو یه‌ بقچه‌ می‌ذارم‌ُ می‌زنم‌ به‌ خیابونا وُ بیابونا !

  نئون‌ِ مغازه‌ها تو بارون‌،
  عینهو بُراده‌های‌ رنگین‌ْکمون‌...

  حالا زیرِ بارون‌ یه‌ آهنگ‌ِ قدیمی‌ُ با سوت‌ می‌زنم‌ُ
  به‌ ضرب‌ِ مَلَنگ‌ِ قطره‌هاش‌ می‌رقصم‌ !
  همچی‌ چرخ‌ می‌زنم‌ که‌ پنداری‌ یه‌ پنکه‌ی‌ سقفی‌ !
  تموشا کن‌ من‌ُ !
  تموشا کن‌ من‌ُ !
  تموشام‌ کن‌...

  نئون‌ِ مغازه‌ها تو بارون‌،
  عینهو بُراده‌های‌ رنگین‌ْکمون‌...


  [ نئون‌ِ مغازه‌ها تو بارون‌ ]
  من یاد تو را تا کردم
  و لای آن کتابِ حافظ روی میــز که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم
  آری خوب می دانم که دیگر نیستی!
  ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟
  پاسخ با نقل و قول

 8. اشعــآر یغمـآ گلرویی  سپاس شده توسط ترنم خانووم

 9. ارسال:5#
  [ ما رُ ببخشین ! آقای دیکتاتور ! ]  گُمت‌ کردم‌ !
  تو این‌ راه‌ْروهای‌ دَک‌ُ دراز گُمت‌ کردم‌ !
  تو این‌ دالونای‌ سفید !
  تو این‌ دالونا...

  از خونه‌ که‌ زَدَم‌ بیرون‌ باهام‌ بودی‌ !
  تو دِلم‌ ،� تو سَرَم‌ ،� لای‌ برگای‌ کتابم‌ !
  تو ماشین‌ باهام‌ بودی‌ !
  تو دِلم‌ ،� تو سَرَم‌ ،� لای‌ برگای‌ کتابم‌ !
  دَم‌ِ سازْفروشیا باهام‌ بودی‌ !
  تو دِلم‌ ،� تو سَرَم‌ ،� لای‌ برگای‌ کتابم‌ !
  پلّه‌ها رُ که‌ اومدم‌ بالا باهام‌ بودی‌ !
  تو دِلم‌ ،� تو سَرَم‌ ،� لای‌ برگای‌...
  امّا نه‌ !
  دیگه‌ نبودی‌ ! همون‌جاها گُمت‌ کردم‌...
  یعنی‌ خواستن‌ که‌ گُمت‌ کنم‌ !

  اِی‌ لعنت‌ به‌ رنگ‌ِ قرمز !
  لعنت‌ به‌ هَر چی‌ خودکاره‌ !
  لعنت‌ به‌ هَر چی‌ هَر چی‌ِ...
  گُم‌ بشه‌ هر کی‌ بخواد تو رُ گُم‌ کنم‌ !
  قبض‌ِ جریمه‌ نبودی‌
  که‌ از لای‌ برگای‌ کتابم‌ بیفتی‌ُ عین‌ِ خیالم‌ نباشه‌ !
  به‌ کوری‌ِ چشم‌ِ هَر چی‌ دُزده‌ ،� هنوزم‌ با منی‌ !
  تو دِلم‌ !
  تو سَرَم‌...
  گیرم‌ از لای‌ برگای‌ کتابم‌ کنده‌ باشنت‌ !
  دیاری‌ نمی‌تونه‌ از دلم‌ بدزدتت‌ ! عزیز !
  دیاری‌ نمی‌تونه‌...


  [ گـُمِت کردم ]
  من یاد تو را تا کردم
  و لای آن کتابِ حافظ روی میــز که تو به من هدیه کرده بودی پنهان کردم
  آری خوب می دانم که دیگر نیستی!
  ولی چه کنم که همه ی فال هایم تا ابد بوی تو را خواهند داد ؟
  پاسخ با نقل و قول

 10. اشعــآر یغمـآ گلرویی  سپاس شده توسط ترنم خانووم

 11. ارسال:6#
  ترنم خانووم آواتار ها
  تو را دوست می دارم

  تو را دوست می دارم
  به سان کودکی
  که آغوش گشوده ی مادر را!
  شمع بی شعله ای
  که جرقه را!
  نرگسی
  که آینه ی بی زنگار چشمه را!

  تو را دوست می دارم
  به سان تندیس میدانی بزرگ،

  که نشستن گنجشک کوچکی را بر شانه اش
  و محکومی

  که سپیده ی انجام را!

  تو را دوست می دارم!
  به سان کارگری

  که استواری روز را،

  تا در سایه ی دیوار دست ساز خویش

  قیلوله کند!


  یغما گلرویی  قربونت برم خـــدا ... چقدر غریبی رو زمین
  پاسخ با نقل و قول

 12. اشعــآر یغمـآ گلرویی  سپاس شده توسط aram-75

کاربران دعوت شده

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •