خواننده : شهرام میرجلالیاین روزا کوکه سازِ خوشبختی...داره لو می ره رازِ خوشبختی

رد شده دنیام از تو تاریکی...حسِ من می گه خیلی نزدیکی

تو مثل آبی روی آتیشم...لحظه به لحظه عاشقت می شم

جاده ی عشقو رو به من وا کن...خوابِ دنیا رو غرقِ رویا کن

بی تو دنیا هیچه،عطرِ تو می پیچه...وقتی بارون می گیره

اِی خدا ممنونم،پیش تو می دونم...غصه از قلبم می ره

دستام یخ کرده اما دلگرمم...با تو می تونم خالی شم از غم

بارون این روزا با من همدرده...بارون چشمامو عاشق تر کرده

لینک دانلود